vi som startade och driver näTverket

Hanna Mannberg och Veronica Kumlien startade Ladies of FMCG i januari 2018. 

Hanna har jobbat som HR-chef,  affärsområdeschef och operation manager på företag inom Food Service. De senaste åren har  hon varit VD på Vapiano. Veronica har många års erfarenhet från produktutveckling, marknadsföring och försäljning inom dagsligvaruhandeln och Food Service. 

Både Hanna och Veronica  hade länge saknat ett roligt, ambitiöst och givande nätverk för kvinnor inom FMCG och startar därför Ladies of FMCG.  Nätverket ska ge möjlighet för kvinnor att utbyta kunskap och erfarenheter, diskutera karriärmöjligheter samt skapa kontakter för framtiden. Nätverket genomför nätverksträffar, mingel och ska utvecklas till branschen viktigaste och roligaste nätverk. Nätverket har i skrivande stund 1800 medlemmar.

Välkomna att följa med oss in i framtiden!