våra mentorer

Våra mentorer är speciellt utvalda med lång erfarenhet från FMCG och större ledarroller. De drivs av ett starkt engagemang för FMCG, att utveckla andra och dela med sig av sina erfarenheter. Nya mentorer presenteras löpande.

Arletka Skurczynska - sales director på unilever

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
Jag har en lång idrottskarriär bakom mig som verkligen format mitt inre driv att nå resultat med en stark laganda, uthållighet och positivt jävlar anamma som grund!
Jag har en passion för att maximera individers och teams fulla potential- som i sin tur skapar fart, glädje och framgång i affären.  Det finns ingen bättre känsla än att se andra komma till sin rätt och lyckas.
Jag drivs även av möjligheter - möjligheten att kunna påverka en riktning, at ha stor frihet och mandat i beslutsfattandet, att testa nytt, att förändra och utveckla mot mer hållbara och hälsosamma alternativ. Något jag upplever att jag verkligen får på mitt nuvarande företag vilket är mycket inspirerande.

Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär? 
En mentor för mig är en viktig sparringpartner- sådana kan man inte få för många av. Det bygger på ett högt förtroende och en brutal ärlighet som är guld värt i syfte att lufta och testa sina tankar, få in nya perspektiv och utmanas/sporras till det lilla extra. Ingenting är omöjligt det finns bara olika sätt.
 

britt olsson-stein - VD och grundare av WinkelmannStein AB

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
Det som starkt motiverat mig är alla spännande kundrelationer och att lyckas med bra affärer.
Har också alltid haft en stark vilja och drivkraft att vara med och påverka det jag gör och arbetar med. Det som drivit mig framåt är att jag är nyfiken och har en ”-hur svårt kan det vara? - alltså "Jag kan-attityd", tydligt i början av min karriär i en mycket mansdominerad omgivning.
 Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär?
Min erfarenhet från föregående mentorsprogram är att det ger ett stort kunskapsutbyte för båda parter och att det gav inspiration och engagemang genom att dela varandras erfarenheter. Mod att göra förändringar och möjlighet att testa idéer är exempel vad mentorskapet kan bidra med.  Ser fram emot att delta i Ladies of FMCG mentorprogram igen då jag är övertygad om att mentorskap ger fler kvinnor på nyckelpositioner.

Camilla Holmberg - Sales Director Sweden på Nielsen

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
Att hela tiden se utveckling är viktigt! Att få vara med och påverka att företaget går i rätt riktning, att se medarbetare växa och tillsammans med dem hitta nya vägar framåt.Det som driver / motiverar mig i karriären är tveklöst viljan att göra impact. Att bidra positivt till företagets affär. För att nå det målet har kundgränssnittet varit min arena, där jag har laserskarpt fokus på  kundens affär, kundens "pains" och kundnyttan. Relationsbyggande, inte bara med kunder, utan också med kollegor och stakeholders är en viktig byggsten, och sedan jag fick möjligheten att driva egna team för 13 år sedan är att bygga säljkultur och vinnande team också en av mina byggstenar för att göra impact.

 Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär?
Ett mentorskap är ett utmärkt tillfälle för både mentor och adept att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Ett sätt att utvecklas genom att diskutera och reflektera över aktuella frågor, stora som små.Mentorskap kan bidra med andra perspektiv, någon att resonera med, någon vars misstag man kan dra nytta av utan att själv göra dem. Jag ser också mentorskap som en möjlighet att  öppet resonera kring vad man eventuellt  behöver träna mer på, i en säker miljö och lyfta blicken så man ger sig själv möjlighet att växa genom att våga utmana sig själv.

eva pettersson - VD på Axfood Snabbgross

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
Att hela tiden se utveckling är viktigt! Att få vara med och påverka att företaget går i rätt riktning, att se medarbetare växa och tillsammans med dem hitta nya vägar framåt.

 Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär?
Ett mentorskap är ett utmärkt tillfälle för både mentor och adept att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Ett sätt att utvecklas genom att diskutera och reflektera över aktuella frågor, stora som små.

HELENe KrAFT - Kommersiell Planeringschef på Coop Sverige

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
Jag har alltid gillat att göra nya saker, vilket är en klyscha och samtidigt lite underligt eftersom jag bara har varit hos tre arbetsgivare under min karriär. Det viktiga för mig har varit att det har öppnats nya möjligheter som jag har tagit vara på eller att jag själv har haft möjlighet att skapa nya utmaningar. För mig har det också alltid varit viktigt att arbeta i en miljö, tillsammans med kollegor, kunder och nätverk, som vill och vågar utmana rådande praxis och hela tiden vill utveckla och göra saker lite bättre. 
 Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär?
Jag har alltid haft ett stort behov av att kunna bolla och diskutera de utmaningar i stort och smått som jag ställs inför i min roll. Jag är övertygad om att framgång bygger på förmågan att ta in olika perspektiv därmed vidga sina vyer för att hitta lösningar. Där tror jag att mentorskap ger en möjlighet att ytterligare förstärka och öppna upp för nya dimensioner. 

Jennifer Friman -  VD på Movement Group

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
Jag motiveras av energin i möten med såväl medarbetare som samarbetspartners och kunder samt möjligheten att påverka ett resultat. Det har under åren blivit tydligt för mig att jag drivs av att prestera – känna att jag gör ett bra jobb och vara nära där affären sker. Jag har suttit i en rad ledande roller inom både marknadsföring, affärsutveckling och försäljning – för mig är det olika delar av samma mynt – vår affär. Helheten inspirerar mig. Jag får också energi av att utveckla organisationer och medarbetare. Att se medarbetare utvecklas är bland det bästa jag vet. Varje medarbetare skall veta hur de är med och påverkar det totala resultatet och känna mandat att vara fullt ut ansvarig för sin del. Tydligt och delegerat ansvar – med support och coachning - ger enligt mig starka team. Jag tror på att se sitt team som ett ”lag” och har många tankar med mig från idrotten i mitt ledarskap.

 Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär?
Mentorskap är verkligen kraftfullt. Inte minst för att det leder till att du tar dig tid för egen reflektion. I ett väl fungerande mentorskap ställer mentorn relevanta och lite ”jobbiga” frågor, som får dig som individ att reflektera och växa. Jag tror att de flesta individer har svaren inom sig – om de bara vägleds att hitta dem. Mentorskap är en accelerator av viktiga beslut – kring konkreta affärsmässiga utmaningar och möjligheter men också individens egen utveckling. Dessutom utvecklas mentorn på köpet i dessa diskussioner – vi lär av varandra!

Julia Kronlund - VD på sevan ab & ÅRETS SYFTESDRIVNA LEDARE 2018

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
Jag kan ibland fundera över vad det är som gjort att jag ända sedan starten av min karriär har varit så inställd på att just ”göra karriär” och att hela tiden ta mig vidare. Och det finns ju självklart många anledningar till det. Men med lite reflektion kan jag ändå konstatera att jag har ett stort bekräftelsebehov som framförallt i början av min karriär blev mättat av att hela tiden prestera bra och skapa resultat. Det gav mig dels en inre känsla av att jag duger men också en belöning i form av yttre bekräftelse från andra. Med tiden så insåg jag däremot att det inte räcker att nära mitt bekräftelsebehov för att hålla mig inspirerad, energisk och  tillfredsställd med tillvaron. Och det är då jag började tänka mer på vad jag faktiskt tycker är kul. Och för mig är det viktigt att kunna påverka, att genomföra någon typ av förändring, till det bättre. Det kan vara en liten sak som att fixa en fruktkorg till mina medarbetare och en längre, trögare process som att förändra en kultur som sitter i väggarna. Men för mig är det viktigt att jag faktiskt åstadkommer någonting, och tydligt ser en förbättring. Jag tror det är därför jag har dragits till lite mindre bolag och bredare roller, för där har jag fått större spelrum och mer mandat.

 Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär?
Som ny i en roll eller som chef generellt är det alltid bra att kunna öppet lyfta svåra som enkla frågor för att få ett annat perspektiv. Det kan ibland vara enklare att göra med någon som inte är mitt inne i alla operativa frågor som alltid finns att ta tag och i därför kan hjälpa till att lyfta blicken. Vardagen rullar snabbt på och det är annars lätt att fastna i ett spår trots att man har bestämt sig för att driva förändring. Jag hoppas på möten där vi båda möter och utmanar varandra att växa och få större insikt i hur vi påverkar andra och  växer själva.ag önskar verkligen att jag tidigare i min karriär hade haft möjligheten att få en mentor, eller i alla fall hade kommit i kontakt med ett givande nätverk av likasinnade. Jag kan konstatera att jag har varit den ”duktiga flickan” som suttit bakom mitt skrivbord och sett till att saker händer. Men det är så viktigt att ta sig bort från det där skrivbordet med jämna mellanrum och tillåta sig att bli stöttad, utmanad och coachad. Både gällande sin egen utveckling men också kring utmaningar som uppstår i vardagen på arbetet. Det finns så mycket värde av att få insikter och inspiration av en person som inte är ens chef, partner eller kollega. För mig handlar inte mentorskap om att en senior person ska ge en mer junior person guidning. Jag försöker skaffa mig mentorer för olika delar i arbetet och i livet, jag tänker som min egen styrelse eller ”advisory board”. Att genom andra lära känna mig själv bättre, få fler perspektiv på mina utmaningar och vidgade vyer kring karriärvägar det är den bästa investeringen jag kan ge mig själv och min framtida karriär.

Jannica Nordström - erfarenhet från två VD-roller i dotterbolag, Convini Kaffe och Vensafe

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
Något som driver mig är att vara utanför bekvämlighetszoner. Kommer troligt av att jag som liten tjej var blyg och när jag började utmana mig insåg att det sitter bara i huvudet, så den insikten blev min starkaste drivkraft.
Motiveras av bra ägare, där vi sår frön tillsammans i organisationen, vågar testa och litar på genomförandet hos varje individ.
En drivkraft har också alltid funnits i kombinationen av FMCG genom tekniska automater. Blir där tydligt att hela service-engagemanget handlar om att skapa kundnöjdhet, dvs alla påverkar och företaget är inte starkare än sin svagaste länk. I det drivs jag att jobba med förbättringar i varje moment.
 
Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär?
Mentorskap innebär en möjlighet att testa sina tankar, idéer och frågeställningar på en trygg arena med en annan person som kan bidra till nya insikter och perspektiv. För mig innebär ett lyckat mentorskap en ömsesidig relation som öppnar upp för diskussion, reflektion och personlig utveckling för såväl adept som mentor. En chans att växa!Målet är att personen ska känna sig starkare i sin roll och våga mer tack vare sin egen radar.
I mötet med mentorn viktigt att våga vara öppen med sina personliga eventuella hinder och motstånd, dvs sin egen sårbarhet, för att utvecklas.

Category & Procurement Director på Menigo Foodservice AB

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
Mitt mål har alltid varit att ha ett jobb som stimulerar mig genom att utmana, utveckla och lära nytt. Det i sin tur har lett till att jag fått nya utmaningar och fått förmånen att utvecklas på alla de företag jag arbetat på. Min motivation får jag från människorna runt omkring mig och att genom och tillsammans nå uppsatta mål. Det har alltid varit en viktig komponent att få vara en del av ett team som stöttar, utmanar och skrattar tillsammans i med och motgång. I mångt och mycket är det människorna jag minns från de jobb jag haft. Samtidigt har det alltid varit viktigt för mig att få vara med och påverka och driva förändring.

Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär? 
Som ny i en roll eller som chef generellt är det alltid bra att kunna öppet lyfta svåra som enkla frågor för att få ett annat perspektiv. Det kan ibland vara enklare att göra med någon som inte är mitt inne i alla operativa frågor som alltid finns att ta tag och i därför kan hjälpa till att lyfta blicken. Vardagen rullar snabbt på och det är annars lätt att fastna i ett spår trots att man har bestämt sig för att driva förändring. Jag hoppas på möten där vi båda möter och utmanar varandra att växa och få större insikt i hur vi påverkar andra och  växer själva.

karin brynell- vd på svensk dagligvaruhandel

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
När jag funderar på de olika jobb jag har haft, märker jag att de roligaste varit när man har haft roliga och engagerade personer runt sig. Det är faktiskt viktigare än exakt vilket företag eller produkt man har arbetat med. Engagemang smittar! Sen för min personliga del har konsumentperspektivet varit det som lockat mest. Jag är helt enkelt nyfiken på hur människor tänker, inte minst kring mat. Och det har fått karriären att gå från att fundera på en ny smak på Festis till att nu försöka påverka livsmedelslagstiftning och förpackningsåtervinning. Olika sidor av samma sak!
 
Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär? 
Jag hade själv en mentor för 6-7 år sedan och jag upplevde att jag fick nya perspektiv som nog också fick mig att själv formulera vad jag ville i ett nästa steg. Även om man har vänner och kollegor att prata med, kändes det bra att kunna bolla tankarna med någon helt utifrån. Någon som var där bara för min skull och som verkligen hade uppdraget att försöka utmana mina tankar. Så ett sådant uppriktigt bollplank hoppas jag nu kunna bli till någon annan.

Karolina Hagberg Chinell- Inköpsdirektör Koncern / CPO Group

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
En starkt drivkraft genom min karriär har varit min nyfikenhet och vilja att förstå hur saker hänger ihop, min strävan efter att få vara med och påverka det som är viktigt genom att förstå hur vi kan göra saker bättre, mer effektivt och mer lönsamt samt viljan att göra skillnad för bolaget, medarbetare och kollegor jag haft runt omkring mig och inte minst för mig själv.
Min övertygelse är att det krävs hårt arbete för att nå framgång oavsett hur talangfull man är. Jag har därför alltid sökt mig till arbeten, bolag och människor som är intressanta och roliga och som väckte min lust och nyfikenhet. Skall jag jobba hårt vill jag göra det med människor och i en miljö som ger mig energi. Genom att se till att jag har jobbat med intressanta och spännande frågor och människor har jag haft möjlighet att bygga på och bredda mina erfarenheter, lära mig nya saker och stärka min ”verktygslåda”. Det har skapat frihet att agera och skapa resultat som har förberett mig för nästa utmaning i karriären.

 Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär?
Mentorskap kan bidra till reflektion och att man ställer sig frågorna om sin egen utveckling som kanske inte är självklara att ställa på eller i det dagliga arbetet. I ett väl fungerande mentorskap kan man låta samtalsämnena flöda mellan personliga funderingar och utmaningar till generella och principiella frågeställningar i dagens näringsliv.
Personligen tror jag det är viktigt att personkemin finns där för att skapa förutsättningar för ett riktigt bra mentor/adeptskap. Personkemi skall dock inte förväxlas med liknande bakgrund, erfarenheter och hög igenkänningsfaktor. Det kan vara precis tvärtom.
 

Linda EkenDahl- Co Founder Prosperity, Organisationsutvecklare & Professionell mentor och coach

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
Jag har alltid drivits av en mängd olika pusselbitar – utveckling är en stor del av detta men jag drivs också av att vara en del av ett samhällsbygge – jag vill bidra till att göra världen till en bättre plats. Jag har en pervers dragning till att göra saker som är svåra trots att jag vet att det kommer att vara ”over my head” ibland. En annan viktig drivfaktor för mig har också varit något som jag hoppas att fler tjejer och kvinnor kan stå för – jag vill också få makt att påverka, sitta i ledande position samt få betalt för detta.Min främsta drivkraft är mitt engagemang och intresse för människor och deras utveckling. Tillit och tilltro till människan och se potentialen. Min egen drivkraft har också givit mig möjligheter. Möjligheter att prova nya områden, roller och branscher. Att bidra till att skapa hållbara förändringar, där kraften i människan tas tillvara. Vidare brinner jag för företagskultur. Företagskultur byggs av människor. Strukturen bygger företaget. Framtagna värdeord ska levas. Levas från den enskilda individen hela vägen ut i affären. Jag drivs av företag som väljer att tro på helheten.  Att koppla ihop organisationen med affären. Att ligga nära hela vägen. Där är jag mitt bästa jag.

Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär?
Jag kan vara ett neutralt bollplank gällande svåra situationer. Jag kan dela med mig av mina misstag och vad jag lärt mig längs vägen och förhoppningsvis underlätta för någon annan.Ett mentorskap är för mig att både ge och ta. Jag ser mentorskap som en fantastisk möjlighet att reflektera över vägval, omgivning och eget förhållningssätt. Som mentor vill jag skapa möjligheter för adepten att våga se och prova nytt samt växa. Att både från mentor och adept, dela med sig av erfarenheter och få nya perspektiv. Detta tillsammans ger ett ägarskap av sin egen resa/sin karriär. Att utmana och bli utmanad. Vi är många generationer som är på samma arbetsmarknad. Jag ser det som en fantastisk möjlighet. Från Baby boomers till generation Y, som också kallas generation "why". Generation Y, som gör sitt inträde på arbetsmarknaden tydligare än någon annan generation tidigare. En generation som söker feedback på ett helt annat sätt. Söker balans i livet (work life balance) "på riktigt". Här ser jag en helt ny dimension av hur en karriär får möjlighet att byggas. Otroligt spännande!  


Maria Rosendahl -  Category and Business Manager på Bergendahls Food

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
Jag är en doer och har alltid motiverats av att göra saker bättre och att få vara med och påverka, stort som smått. Det i kombination med ett starkt målfokus med en stor portion glädje och nyfikenhet på vägen och ett intresse för människor och ett brinnande engagemang för branschen jag arbetar i har tagit mig framåt!

Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär?
Att omge sig av människor som tror på dig, coachar dig i att marknadsföra dig själv, för vad du står för och vill framåt är otroligt betydelsefullt.
Jag har alltid tyckt om att bolla utmaningar jag stått inför i min roll och jag vet hur mycket som kan åstadkommas i ett bra mentorskap. Jag ser framemot att bidra med mina erfarenheter i Ladies of FMCG.
  

MARIE HOLMQVIST - Head of E-commerce Dark Store PÅ ICA Sverige

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
Jag har alltid drivits av en mängd olika pusselbitar – utveckling är en stor del av detta men jag drivs också av att vara en del av ett samhällsbygge – jag vill bidra till att göra världen till en bättre plats. Jag har en pervers dragning till att göra saker som är svåra trots att jag vet att det kommer att vara ”over my head” ibland. En annan viktig drivfaktor för mig har också varit något som jag hoppas att fler tjejer och kvinnor kan stå för – jag vill också få makt att påverka, sitta i ledande position samt få betalt för detta.

Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär?
Jag kan vara ett neutralt bollplank gällande svåra situationer. Jag kan dela med mig av mina misstag och vad jag lärt mig längs vägen och förhoppningsvis underlätta för någon annan.
  

Sara Berger -  VD på SydGrönt

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
Vid reflektion så inser jag framförallt två starka drivkrafter hos mig, dels relationer med människor, både tex relationen till kunder och samarbetspartners men även till medarbetare och chefer. Jag både får energi och utvecklas framåt genom dessa relationer och värdesätter verkligen mitt eget nätverk. Den andra tydliga drivkraften är att ständigt vilja föra affären framåt, må de vara inom marknadsföring eller försäljning, vilket gör att jag tycker att det är så roligt att jobba med båda delarna.

Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär?
Det är otroligt värdefullt att avsätta tid för att diskutera frågeställningar, stora som små, framförallt med en mer utomstående person som inte är en kollega eller vän. Det ger andra perspektiv och möjligheter till nya lösningar som man inte själv sett innan, både för mentor och adept. Förhoppningsvis finns också personkemi och därmed skapas nya relationer och nätverk som gynnar oss alla, lite extra viktigt är det ju med just nätverket mellan oss kvinnor.
  

Sofia Syrén - Chief Marketing Officer PÅ matsmart

Vad har drivit/motiverat dig i karriären?
Vid reflektion så inser jag framförallt två starka drivkrafter hos mig, dels relationer med människor, både tex relationen till kunder och samarbetspartners men även till medarbetare och chefer. Jag både får energi och utvecklas framåt genom dessa relationer och värdesätter verkligen mitt eget nätverk. Den andra tydliga drivkraften är att ständigt vilja föra affären framåt, må de vara inom marknadsföring eller försäljning, vilket gör att jag tycker att det är så roligt att jobba med båda delarna.

Vad kan mentorskap bidra med i en persons karriär?
Det är otroligt värdefullt att avsätta tid för att diskutera frågeställningar, stora som små, framförallt med en mer utomstående person som inte är en kollega eller vän. Det ger andra perspektiv och möjligheter till nya lösningar som man inte själv sett innan, både för mentor och adept. Förhoppningsvis finns också personkemi och därmed skapas nya relationer och nätverk som gynnar oss alla, lite extra viktigt är det ju med just nätverket mellan oss kvinnor.
  


 ANSÖK TILL PROGRAMMET VÅREN 2020

Nu tar vi emot ansökningar till mentorpogram våren 2020.
Vi har ett program i Stockholm och  ett i Malmö, båda med start januari 2020
Endast 10 adeptplatser  per program så ansök redan idag!
Priset för en adeptplats är 25.000kr