September 2020 startar nästa mentorprgram i Stockholm, Malmö och Göteborg.
Anmälan till adeptplatser görs vi ANMÄLAN nedan.

priset för en adeptplats är 25.000:-

Ladies of FMCG Mentorprogram är branschens första kvinnliga mentorprogram. Syftet är att möjliggöra ett större nätverkande och skapa bättre förutsättningar för kvinnor att utvecklas och stanna i branschen. Målet är att stärka och inspirera kvinnor och på så sätt öka antalet kvinnor på nyckelpositioner inom FMCG.  
Under din karriär kan det finnas ett behov av att inspireras, utmanas och utvecklas i din roll och som person.  Med en mentor som bollplank, förebild och stöd utanför din organisation får du
tillgång till erfarenheter och kompetens från en erfaren ledare som kan ge dig konkreta tips och råd på hur du ska tänka och agera i din roll. Du utökar även ditt kontaktnät, vilket ger större möjlighet till karriärutveckling.
Som deltagare kommer du få göra en drivskraftsanalys som stöd i din karriärutveckling.  När du förstår vad som motiverar dig, kommer du att veta hur du blir entusiastisk, driven och därmed mer karriärlycklig. 
Branschtidningen Fri Köpenskap besökte mentorprogrammet och interjvuade bland annat adept Madeleine Eklund och mentor Anette Björnlund.
Avslutning för Ladies of FMCGs första mentorprogram.
Adept Julia Kronlund och mentor Siri Wikander deltog i Ladies första mentorprogram.
Adept Tess Humble Dillner och mentor Eva Pettersson deltog i Ladies första mentorprogram.

VÅRT MÅL FÖR DIG SOM ADEPT ÄR ATT DU:

 • får större medvetenhet om dina drivkrafter och hur du kan ta tillvara på dem
 • ökar ditt affärsnätverk
 • blir inspirerad och utmanad
 • utvecklas i din roll
 • får kunskapsutbyte
 • får karriärvägledning
 • kan diskutera och bolla frågor med en erfaren ledare

VÅRT MÅL FÖR DIG SOM MENTOR ÄR ATT DU:

 • får insikter i hur man leder personer utifrån deras drivkrafter
 • ökar ditt affärsnätverk
 • blir inspirerad och utmanad
 • utvecklas i din roll
 • vidgar dina perspektiv
 • får kunskapsutbyte
 • känner att du kan bidra med din erfarenhet till att utveckla kvinnor inom branschen

VÅRT MÅL MED MENTROPROGRAMMET FÖR BRANSCHEN:

 • ökad karriärlycka
 • ökad transparent
 • fler kvinnor på nyckelpositioner
 • fler kvinnor som vill stanna i och lockas till branschen

program


Programmet pågår i ca ett halvår 2020:
o   Individuellt drivkraftstest, DRIVERS  och återkoppling
o   4 individuella möten mellan adept och mentor.
o   3 nätverksträffar och seminarium med deltagande mentorer och adepter. Träffarna sker på kvällstid.
 
PRIS: 25.000
September 2020 startar nästa mentorprgram i Stockholm, Malmö och Göteborg.
Anmälan till adeptplatser görs vi ANMÄLAN nedan.
Ebba Prejer, Anna Lindberg och Cathrine Estevie var tre av våra adepter i första mentorprogrammet.

våra mentorer

Våra mentorer är speciellt utvalda med lång erfarenhet från FMCG och större ledarroller. De drivs av ett starkt engagemang för FMCG, att utveckla andra och dela med sig av sina erfarenheter.  Läs mer om våra mentorer här, klicka här!

matchning

Avgörande för ett lyckat program är en bra matchning mellan adept och mentor, vilket vi lägger stor vikt vid. Vi utgår från dina önskemål och utmaningar när vi väljer en mentor åt dig. Mentorerna är noga utvalda utifrån driv och engagemang för FMCG och ledarskap. 


 ANSÖK TILL PROGRAMMET HÖSTEN 2020

September 2020 startar nästa mentorprgram i Stockholm, Malmö och Göteborg.
Anmälan till adeptplatser görs vi ANMÄLAN nedan.