Den 7 mars höll vi på Beatly ett event om Influencer Marketing, en media kanal som för all framtid har förändrat sättet vi konsumerar och tar del av information och därmed också hur vi blir påverkade inför ett köp. Vi litar idag mer på personer än etablerade medier och vänder oss i större utsträckning till Influencers för att ta del av det senaste, både på gott och ont.
Detta påverkar såklart dig som marknadsförare när du vill nå ut med din produkt eller tjänst. då traditionella medier är inte längre lika effektfulla allt eftersom vi utsätts för mer brusiga miljöer och framförallt i den digitala världen.
 
Större delen av vår digitala konsumtion spenderar vi på social medier och den plattform som ökar mest i användade i alla åldrar är Instagram. Plattformen älskas inte bara av oss användare, även Influencers föredrar plattformen framför andra för att kommunicera och interagera med sina följare.
Youtube, Facebook, Pintrest, LinkedIn,Snapchat, TicToc,Twitter mfl är exempel på andra plattformar där du kan använda Influencers i kommersiella syften, valet av en eller flera plattformar beror på vilken målgrupp du vill nå och syftet med din kommunikation.
 
Men vad är egentligen en Influencer?
En Influencer är en person som har inflytande på en följarskara större än sin vänskapskrets, som verkar i egen kanal men kan även användas i andras kanaler. Antalet följare (potentiell räckvidd)kan vara en fingervisning på hur mycket inflytande personen har i sin nisch, men antalet följare är absolut inte detsamma som att det är en bra Influencer för ditt ändamål, flera parametrar spelar in och engagerade följare är många gånger bättre än antalet följare.
För att räkna ut engagemanget tar man antal likes+kommentarer och delar på följarantalet, nedan är en tabell som visar ex på snitt eng rate som ger en fingervisning på vad som är en bra rate i förhållande till antalet följare.
 
 
Antal följare                 Eng rate
5.000 - 10.000              5,5%
10.000 - 20.000            4,3%
20.000 - 30.000            4,1%
30.000 - 50.000            4,0%
50.000 - 100.000          4,0%
100.000 - 250.000        3,6%
250.000 - 500.000        3,55%
 
 
Hur vet man då att en Influencer har följarna som man vill påverka? Antingen kan man själv be Influencers skicka skärmdumpar på sin demografidata eller ta hjälp av en byrå. På Beatly använder vi oss av tredje parts data för att få ut nedan demografi, men vi kombinerar också demografidatan med datan vi får från trafiken Influencern har genererat i tidigare kampanjer (vi har gjort över 12.000) Kombinationen av dessa parametrar utgör grunden för att få rätt förutsättningar till en lyckad matchning och därmed ett lyckat samarbete.

Summeringsvis så är min slutsats efter att ha jobbat med Influencer marketing på publicist och säljsidan i 4 år.
Det finns otroligt många "sanningar" kring Influencer marketing och jag tror tyvärr inte att det kommer att bli enklare framöver att köpa Influencer marketing då kanalen består av människor som är i konstant rörelse och påverkar också vilka som är deras följare. Företag måste också våga släppa kontrollen mer för att nyttja Influencers trovärdighet hela vägen, och där har många en lång väg kvar i omställningen för hur köpt media ska köpas.
 
En byrå med personer som har lång erfarenhet av att jobba med Influencers och som har en plattform där data samlas i realtid underlättar i alla fall arbetet. Miitt råd är att inledningsvis ta hjälp av en byrå som har tillgång till data och dessutom goda relationer med flera Influencers för att skapa bäst förutsättningar inför ett lyckat samarbete.
 
 
Villl du veta mer? Connecta gärna med mig på LinkedIn https://www.linkedin.com/in/anna-rosencrantz-2b43543b/  eller maila om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med era utmaningar, ta fram kreativa koncept och matcha er med rätt Influencers anna.rosencrantz@beatly.com

Läs hela inlägget »

Upplever du att konkurrensen inom FMCG har hårdnat? Är pressen stor i organisationen att snabbt få fram nya produkter? Har det hänt att lanseringar som du och dina kollegor har jobbat hårt för inte riktigt blev så lyckade som ni hoppats på? I så fall är du inte ensam. 75% av alla produktlanseringar inom FMCG har en livslängd kortare än ett år. Tänk bara på hur mycket tid och pengar som alla dessa felsatsningar kostar varje år totalt i hela branschen!

De goda nyheterna är att det finns kunskap och användbara verktyg som ökar sannolikheten att lyckas med produktlanseringen.

I vår kommer Ladies of FMCG att erbjuda sina medlemmar utbildningen ”Insiktsdriven Innovation”.  Vi som utbildar heter Cecilia Platzack och Jasmin Fransson, innovationskonsulter inom Kantar Sifo. Vårt uppdrag är att hjälpa företag att produktutveckla och innovera för att möta morgondagens konsumenter. Under årens lopp har vi hjälpt många FMCG-företag att satsa på rätt idéer och utveckla framgångsrika produkter som träffar rätt hos konsumenterna.

Under tre tillfällen går vi igenom några kraftfulla verktyg som hjälper dig att ta bättre beslut och förfina dina kunskaper när det gäller produktutveckling och innovationsarbete inom FMCG.

Vi kommer att utgå från våra tre grundregler som alla innovationer (minst) måste uppfylla för att lyckas på marknaden:
1. Lösa ett problem eller en utmaning
2. Ha en väldefinierad målgrupp
3. Ligga i linje med varumärkets position

Dessutom måste timingen vara rätt. 

Baserat på dessa grundregler, får du lära dig hur du säkerställer att ni utgår från konsumenternas verkliga behov, hur du bygger koncept som övertygar och hur du kan gå tillväga när du ska ta beslut kring pris, design och förpackning. Dessutom får du möjlighet att diskutera med andra som har liknande utmaningar som du och höra hur de tänker och gör.   

Connecta gärna med oss på LinkedIn redan nu! Och så hoppas vi att vi ses under utbildningstillfällena under våren!
Jasmin Fransson & Cecilia Platzack
 

Läs hela inlägget »

Nu tar vi fram Ladies Career Index, en undersökning av vad kvinnor i branschen värdesätter hos sina arbetsgivare och vilka företag de rekommenderar! 

Vi startade Ladies of FMCG jan 2018 eftersom vi saknat ett relevant, intressant, givande nätverk i för kvinnor branschen. Idag är vi  över 1200 medlemmar. 
 
Vår ambition är att skapa ett givande, ambitiöst och roligt nätverk, där vi ger olika möjligheter att utbyta kunskap, erfarenheter, diskutera karriärmöjligheter och skapa kontakter för framtiden.
 
Vår tro är att genom att peppa kvinnor, lyfta förebilder och skapa forum där vi kan bli varandras sparringpartners ska vi stärka kvinnor i och på så vis få fler kvinnor på nyckelpositioner inom FMCG och bidra till en mer jämställd bransch.
 
Samtidigt är vi övertygande om att för att skapa karriärlycka behöver vi ha arbetsplatser i branschen som är attraktiva och som erbjuder det som kvinnor värdesätter.
 
Men vad är det och hur ser nuläget ut inom FMCG?

Idag finns det ingen liknande undersökning och därför har vi, i samarbete med Market Direction, tagit fram Ladies Career Index där kvinnor inom FMCG kommer ges möjlighet att betygsätta sina arbetsgivare.
 
Vi kommer undersöka vilka bolag inom FMCG som kvinnor rekommenderar, vad de värdesätter hos sina arbetsgivare och vad de vill se utvecklas. Syftet är ta reda på vad som skapar karriärlycka och attraktivitet i branschen. 
 
Ladies Career Index kommer skickas ut till alla medlemmar i Ladies of FMCG i början av mars, undersökningen är anonym och vi kommer presentera resultatet under våren 2019.
 
Följ med och ta nästa steg för karriärlycka inom FMCG!
 

Läs hela inlägget »

Vi tar vara på vår historia – kunskap sedan antiken. Och jag har valt att vara karriärlycklig!
 
Förmånen att få vara både mentor och professionell coach och till och med mentorcoach, gör mig karriärlycklig!
Begreppen av rollerna blandas ofta ihop, upplever jag. Det kanske inte är så viktigt tänker många. Men för mig, som arbetar med detta professionellt, är det viktigt att säkerställa syftet, behovet och målet.
Jag drivs av samarbetet tillsammans med mina adepter och klienter, där jag  vill få till en tankeväckande och kreativ process som inspirerar till att maximera sin personliga och professionella potential. Min drivkraft ligger i att jobba för ett mänskligt arbetsliv, där kraften i människor tas tillvara.

Som mentor, har jag förmånen att dela med mig av mina erfarenheter, ge råd, feedback och vara bollplank. Det fantastiska är att både mentor och adept lär av varandra. Det är en utvecklingsresa för båda parter. I mentorskapet glädjs jag över att jag själv får dela med mig av mina erfarenheter, diskutera dessa och olika vägval jag har gjort. Och om jag fick göra om vissa saker – hade jag med mina nya erfarenheter och lärdomar, kanske gjort på ett annat vis idag. Och just detta kan jag dela med mig av. Vad min adept sedan väljer att göra, är givetvis inte givet. Men med lite fler perspektiv, insikter och tanknar – kan min adept gå in i sina utmaningar mer grundand och med ett större mod.  I organisationer som jag jobbar i och med, är jag långt ifrån expert inom branschen som mina adepter jobbar i. Jag kan dock ta med mig erfarenheter från andra branscher och organisationer. Jag har ofta ett mentorskap inom ledarskap och här ser jag en styrka i att ha erfarenheter från olika branscher. Perspektiv från mogna och mer omogna branscher. Tjänstesektorn och produktion. Branscher som har medarbetare över fem generationer eller start ups. Riktigt spännande att diskutera skillnader och utmaningar, men också hur man kan dra nytta av olikheter.

Ordet mentor kommer från antiken och berättelsen om Odysseus. Han skulle ut på resa och bad sin gode vän Mentor att ”ta hand om min son och lär honom allt du vet”. Under resans gång var det dock istället gudinnan Athena som tog över mentorskapet och vägledde sonen under resan. Så den första mentorn var således faktiskt en kvinna!
Som professionell coach jobbar jag alltid med utgångspunkten i att individen är expert i hans eller hennes liv och arbete. Som professionell ICF coach (International Certified Coach) använder jag mig av tredje generationen av coaching – Den transformerande, där jag alltid coachar individen och inte ämnet. Vilket man mycket väl kan fokusera på i ett mentorskap.
I coachingen använder jag ofta en modell vi kallar Vulkanen, för att synliggöra hur jag arbetar med motivation och drivkrafter. 
Här får man individen att bli medveten om olika mönster och sidor som hämmar på ett eller annat sätt. Det skapar nya perspektiv genom att se saker på ett nytt sätt och aktiverar nya tankar, känslor och beteenden som för individen till målet och den transformeringen vi vill uppnå. 

Min övertygelse är att för att få kraft i transformering behöver man landa i sina egna värderingar och se hur de matchar sin omgivning innan man tar nästa steg. Vi ser till att det blir äkta.

Att ta tillvara på och använda sig av sina talanger i olika sammanhang är avgörande för att lösa uppgifter på ett bra sätt. Vilken av våra talanger passar bäst för att nå framgång i en viss situation.   

Mitt bästa JAG; Vem är jag då? Vad behöver jag göra för att vara den personen jag vill vara?
Genom att gå jobba med talanger, värderingar och mitt bästa jag får man en grym grund att stå på. Om allt är möjligt hur är det då? Vem är jag då? Vilka andra får glädje av att jag är här? Svaret på dessa frågor ökar drivkraft och motivation till förändring, utveckling och måluppfyllelse.

I ett mentorskap, kan jag och min adept komma överens om att vi lägger in även coaching. Vi kommer överens om en mentorcoaching. I denna roll finns utrymme för både mentorskap, där jag är ett bollplank, delar med mig av erfarenheter och ger råd blandad med övningar ur min verktygslåda inom coachingen. I mitt mentorskap inom mentorprogrammet Ladies of FMCG, har jag och min adept Ebba Prejer, tillsammans valt att lägga in en coachande delar. Vi har jobbat med modellen Vulkanen. Detta kopplat till mentorrollen, har för oss blivit mycket lyckat.

I både mentorskap och coaching är det viktigt att ha ett nuläge och ett önskat läge. En tydlig målbild. Mentorskap och coaching har många likheter men också, en hel del skillnader. En mentor är mer av en expert på något en adept vill blir bättre på, medan en coach är expert på att ställa frågor. Ett mentorskap kan vara mer av ett hedersuppdrag medan coaching är en profession. Jag skulle ändå säga att ”frågan” är det viktigaste verktyget i båda. Och båda rollerna har utveckling som högre syfte.

Ladies of FMCG, branschens första kvinnliga nätverk – gör ett grymt arbete i att driva ett mentorprogram. Utveckling på hög nivå, där både adepter och mentorer får förmånen att utvecklas, dela erfarenheter och skapa viktiga nätverk i en spännande bransch. Ett gäng gudinnor likt Athena, som ”lär våra adepter allt vi kan”. Jag är otroligt stolt och tacksam över att få vara en av dessa i Sveriges bästa mentorprogram!
 
Linda Ekendahl
Prosperity AB
Organisationskonsult, Professionell Mentor och Coach

Läs hela inlägget »

Några av de bästa råden jag fått i min karriär har jag fått av någon av de mentorer jag har haft genom åren. Jag har haft fördelen  att tre mentorer, två via ett mentorprogram som jag fick möjlighet att gå och en fd kollega som var en stor ledarförebild.
 
Det som har gjort råden givande är att de genomgående kommer från personer med erfarenhet, som har andra perspektiv och som inte är färgade av min verklighet. Det har varit skönt att öppet kunna dela tankar och utmaningar med någon utanför min arbetsplats. Jag har alltid varit fylld av energi efter dessa möten eller luncher. 
 
Jag kommer ihåg en specifik händelse. Jag satt i en ledningsgrupp med endast män över 55-år och hade utmaning med att få gehör för mina förslag. Jag fick då presentera mina förslag för min mentor som gav mig feedback på innehåll och även hur jag presenterade. Det ledde till att jag var långt mer förberedd och lyckades få bättre genomslag.
 
Vi startade Ladies of FMCG för att vi vill utmana, utveckla, öppna upp, och skapa en mer jämställd bransch. Som ni vet gör vi det genom att ha mingel, träffar, föreläsningar och en Facebook-grupp där vi kan dela erfarenheter och utbyta kunskap.
 
Mentorskap är ytterligare ett sätt att göra detta på så det kändes helt rätt att starta Ladies mentorprogram. Först gjorde vi en lista på kvinnor som vi anser är förebilder och frågade även runt efter tips på namn. Listan blev lång och vi började ringa, maila och träffa många inspirerande kvinnor. Vi möttes av positiva röster och det var relativt enkelt att få kvinnor att ställa upp som mentorer. Så häftigt!
 
Ladies första mentorprogram startade i oktober 2018. 11 mentorer och 11 adepter träffas regelbundet under 6 månader. Vi har även tre gemensamma träffar med olika teman där vi utforskar våra drivkrafter, våra nätverk samt kommunikation och måluppfyllelse. Vi önskar att vi även kunde vara med på alla individuella träffar - adepterna och mentorerna  verkar verkligen ha hittat varandra.
 
Nu har vi har nu startat planeringen inför nästa mentorprogram – ser redan fram emot det!
Hör gärna av dig om du vill vara med som mentor eller adept. Du hittar mer info om programmet här: https://www.ladiesoffmcg.se/mentorprogram-39544367 

Vi hörs,
Hanna 
 

Läs hela inlägget »

 Alla är överens om att kunden ska vara i fokus. I verkligheten är det inte alltid så. Grundläggande mind set och strukturer hindrar en riktig kundcentrering, ibland finns det insiktsbrister. Men möjligheten till förändring är stor. Och nödvändig.

Alla företag säger att de har kunden i fokus. Ändå börjar nästan alla veckomöten med att man pratar omsättning. Ändå lägger många företag mer fokus på kunden vid churn, när kunden lämnar företaget, än när kunden fortfarande är kund. Ändå får säljare bonus efter vad de sålt än utefter vilken kundnytta de skapat eller hur nöjda kunderna är med sina inköp. Så kundfokus är ofta läpparnas bekännelse. Eller kanske rättare sagt – kundfokus ligger längre ner på prio-listan.
Hur får vi kundfokus att bli prio 1? Hur svårt kan det vara?
Arbetet med kundfokus blir olika svårt i olika företag. Vissa företag är uppbyggda kring ett kundbehov eller en unik kundnytta. Andra företag har ett varumärke som kunderna har ett passionerat förhållande till. Vissa företag är bättre än andra på att ge mandat till sina medarbetare att agera självständigt gentemot kund – det brukar föda ett ansvarstagande och en naturlig känsla för samspelet med kunden – det blir mer personligt och medmänskligt. I ytterligare andra finns kunden med i företagets DNA på ett sådant sätt att kundcentreringen liksom är företagets utgångspunkt. Med sådana förutsättningar är det lättare att jobba systematisk med kundfokus.
Många företag är dock uppbyggda kring pris, produkt, tydliga avdelningsgränser, litet svängrum för medarbetarna och/eller en kultur som strikt fokuserar på historiska resultat, t ex årlig vinstmaximering. Många företag har också en ersättningsmodell till nyckelpersoner och/eller avdelningsansvariga som bygger på resultatet på sista raden, liksom oavsett vad som händer på vägen till resultatet. I sådana företag krävs det en rätt så ordentlig förändring för att kundfokus riktigt ska sätta sig och bli en naturlig del av verksamheten.
Att arbete mer kundfokuserat rent praktiskt är ett taktiskt arbete som kan/behöver göras på olika delar av organisationen. Att däremot förändra organisationsprocesser, kultur och mind set är helt klart strategiskt. För att bli framgångsrik i sin kundcentrering måste det finnas någon som tar ett övergripande strategiskt ansvar som påverkar många, om inte alla, delar av företaget.  Lokala, praktiska initiativ kan självklart förbättra kundupplevelsen, men det är inte förrän framförallt kultur och mind set förändras som man verkligen får utväxling av sin kundcentrering.
Kulturen spelar en nyckelroll i frågan om hur lätt eller svårt det blir att arbeta med kundcentrering och kundresor. Viljan att förbättra för kunden behöver ligga i kulturen, det kan inte bara vara läpparnas bekännelse. I kulturen bör det finnas en önskan om samarbete och respekt för varandras roller och möjlighet att bidra till helheten, där man bygger vidare på varandras tankar utan att fokusera på vem det var som kom på vad. En kultur som uppmuntrar förändringsbenägenhet och innovation, samt tillåter att man gör fel och där det inte finns någon avdelningsprestige, har lättare att fokusera på kunden.
Förändringar som utgår från kundnytta och kundresan är sällan enkla och det kan vara svårt att nå ända fram. Men ambitionen och den bit på väg man ändå kommer, ger belöning både från kunder och medarbetare i form av nöjdhet, och från företagets egna perspektiv i form av ökad vinst och/eller lägre kostnader. Att ha den uttryckliga ambitionen att tillhandahålla framgångsrika kundresor, ger i sig själv förutsättningen för att de anställda ska ta ansvarar och vara engagerade. Får man denna känsla att genomsyra hela företaget, då kommer förändringar för både kundens och företagets nytta att kanske inte bli ett självspelande piano, men i alla fall röra sig i en lättare, uppåtgående spiral. Börja idag, även myrsteg är början på en längre resa.
Vad du då konkret kan göra för att öka ditt och omgivningens kundfokus:
·       Prata om kunden först, interna angelägenheter sen
·       Visualisera vem kunden är eller vad gör kunden med, eller tack vare, det som företaget säljer
·       Ha med ett stycke med rubriker ”Konsekvenser för kunden” i varje beslutsunderlag
·       Ändra belöningssystem så de också innehåller en kundspecifik del
·       Se till att det finns sätt att eskalera kundfeedback – kundfeedback får inte stanna hos dem som tar emot feedbacken
·       Publicera ”veckans kundinsikt” i fikarum och på intranät och beskriv något som kunder sagt eller någon avsevärd kundförbättring som ni gjort

Margareta Boström är kundbeteendeexpert och författare inom kundbeteende. Hennes senaste bok heter Kundresan – din guide till hållbara kundrelationer. Den går att köpa överallt där böcker säljs, t ex på Adlibris https://www.adlibris.com/se/bok/kundresan---din-guide-till-hallbara-kundrelationer-9789147122509 .

Till vardags jobbar Margareta som affärsutvecklare och insiktsansvarig på Jula-koncernen.

Läs hela inlägget »

WOMEN'S EMPOWERMENT I NEPAL 
För 3 månader sedan lämnade jag mitt jobb i Stockholm, köpte en enkelbiljett till Nepal och reste iväg för att arbeta som volontär på ett Women’s Empowerment Center. 

Nepal är idag ett av världens fattigaste länder och kvinnor lever här i flera avseenden under förtryck.

Tittar man på global utveckling, ser man att kvinnors utbildningsnivå är starkt korrelerat med länders utvecklingsnivå. Ju större andel kvinnor som utbildas, arbetar och tar plats i näringslivet, desto starkare ekonomisk och samhällelig utveckling sker - det är forskare eniga om. I Nepal idag är det fortfarande inte en självklarhet att kvinnor utbildas, framförallt inte i lika stor utsträckning som män. Många kvinnor över 15 år i Nepal idag helt saknar eller har bristfällig utbildning och endast drygt 50% kan läsa och skriva.  

Utöver det finns det flera kulturella företeelser och tabun som gör att kvinnor har svårt att ta ställning i samhället. Normen är därför i stor utsträckning att kvinnor inte arbetar utan tar hand om hemmet, alternativt arbetar under dåliga förhållanden eller obetalt.

• 50% av kvinnor är analfabeter
• 65% arbetar, men hälften av dessa riskerar att inte få betalt för sitt arbete
• 25% har utstått misshandel i hemmet det senaste året

Det här siffrorna chockar mig och därför bestämde jag mig för att resa till Nepal för att arbeta med att hjälpa kvinnor som lever under dessa förhållanden att skapa sig bättre förutsättningar för arbete och självständighet. 

Jag sökte upp ett center vars mission är att arbeta med women’s empowerment genom utbildning. Centret heter VSN Women’s Empowerment Center och ligger i Pepsicola, en stadsdel i utkanten av Nepals huvudstad Kathmandu. De kvinnor som kommer till centret har självmant sökt sig dit och valt att utbilda sig, utanför det klassiska skolsystemet där de inte ingick. 

Livet som volontär
Min bild av vad jag skulle möta i Nepal var, som kanske anat, en mix av förutfattade meningar och förväntningar. När man ger sig in i något helt okänt är det kanske egentligen inte konstigt. Att vara ödmjuk inför att inte veta någonting är en av de första sakerna jag lärt mig på min resa.

Det är lätt att ha med sig en tro om att ”jag kan bättre” i bakhuvudet, trots förnekelse om att så är fallet. Men bara för att kvinnorna här saknar utbildning, så betyder det absolut inte att de är okunniga. De besitter otroligt mycket livskunskap och street smarts. Som jag saknar. Där lär jag mig av dem, dagligen. Och jag försöker lära dem av min västerländska utbildning och översätta den efter bästa förmåga till någonting som fungerar i det här samhället, med de utmaningar det innefattar. Så som att teknologi är kraftigt begränsad, elektricitet ibland saknas, cash fortfarande är king, internet inte är en självklarhet, kulturella tabun existerar etc. Att marknadstrenderna är helt andra här än hemma är inte förvånande, men också det en utmaning. 

Vissa av utmaningarna var jag förberedd på, så som teknologin och kraftiga språksvårigheter. Men andra utmaningar har varit mer oväntade. Så som att kvinnorna helt plötsligt inte dyker upp på centret när de har mens och då förflyttats till ett avskild plats i hemmet. Det har varit svårare att bemöta.

Men trots de utmaningar som finns så tar vi oss framåt och arbetar med ett flertal olika projekt på centret, där vi tar tillvara på den kunskap och talang kvinnorna besitter. Bland annat har vi startat upp matlagningskurser som kvinnorna ger till turister i sina hem och skapat en kokbok med deras favoritrecept, där all intjäning från försäljningen går direkt tillbaka till kvinnorna. 
Varje dag består också av lektioner i engelska, matte och IT-lektioner. Varje fredag är avsatt till att diskutera ämnen för stärka kvinnornas självbild och lyfta tabun, som exempelvis Chhaupadi, den tradition som innebär att kvinnor anses orena under menstruation och isoleras.

En plattform för Women’s Empowerment 
Den viktigaste uppgiften centret har, är att stärka och ge förutsättningar för dessa kvinnor till självständighet. Det gör vi genom utbildning, att utmana tabun och driva inkomstdrivande projekt där vi tar tillvara kvinnornas kunskap och skapar företagande. 

1. Bekämpa social poverty: Utbildning i engelska, matte och IT skapar grundförutsättningar att delta fullt i samhället.
2. Empowerment: Vi bemöter kulturella tabun och stärker kvinnornas självbild. 
3. Business: Vi skapar möjligheter till egen inkomst och självständighet.
Centret är en plattform och plats för Women’s Empowerment. 

Jag ser på vårt nätverk Ladies of FMCG lite på samma sätt. Vi stärker, inspirerar, stöttar och hjälper varandra i branschen. Vi är ett nätverk med massvis av women power - och jag är tacksam att vara en del av det, även här på andra sidan jorden!

Att lämna tryggheten för storheten
Att lämna Sverige och ett tryggt jobb för att resa till ett land på obestämd tid, där jag aldrig varit, för att göra något jag aldrig gjort, borde kanske ha känts läskigt. Men underligt nog har beslutet hela tiden känts mer självklart än skrämmande. 

Det har funnits tillfällen då jag inte vetat vad jag gett mig in på, tillfällen då jag ställts inför utmaningar jag inte väntat mig, tillfällen då jag (något skamsen) fått förutfattade meningar motbevisade. Det är inte alltid lätt, men när jag tänker tillbaka på varför jag åkte hit, så är det alltid 100% värt det. 

Mitt mål har varit att ge mig ut och göra något som både känns betydelsefullt för mig och som har en positiv påverkan på människor och världen runt mig. Här på centret räddar jag inte världen, långt därifrån. Men arbetet vi gör här hjälper påtagligt människorna på plats och vi tar oss tillsammans steg för steg framåt mot vårt mål. Det känns stort och är rent fantastiskt.

Gemenskapen och styrkan jag ser hos denna grupp kvinnor är magisk – det är riktig women power! Det är någonting jag kommer bära med mig, oavsett vad mitt nästa steg i världen blir. 

Varma hälsningar från Nepal,

Kristin Lagerström
Volontär, VSN Women’s Empowerment Center, Nepal

Läs hela inlägget »
Planering för 2019 i full gång! Planering för 2019 i full gång!

Nu har Ladies funnits i ett år. Ett år som har varit fyllt med spännande föreläsningar om digital försäljning, karriärlycka, kundlojalitet och mycket mer. Vi har haft mingelträffar i Stockholm och Malmö. Vi har startat ett mentorprogram med 22 fantastiska kvinnor. Och roligast av allt – vi är 1200 medlemmar!
Tillsammans har vi alla förutsättningar att skapa de karriärer vi önskar, vi kan påverka branschen som vi verkar i och bidra till att fler kvinnor finns i nyckelpositioner.

Vi träffade Anna Rosencranzt och pratade om Influencer Marketing.
Vi träffade Anna Rosencranzt och pratade om Influencer Marketing.

Igår kickade vi igång 2019 med spännande möten där vi pratade om events och föreläsningar. Vi har fått flera bra förslag och önskemål om ämnen från er medlemmar och det uppskattar vi jättemycket. Fortsätt gärna med det så ska vi se till att göra nätverket ännu bättre och än mer relevant för er - gör ett inlägg i Facebook gruppen eller maila oss.
Vi har även påbörjat planeringen för nästa mentorprogram.

Igår träffade vi en av våra mentorer, Eva Pettersson VD på Axfood Snabbgross, för att få feedback på Ladies mentorproram och prata om det kommande programmet som planeras starta i oktober 2019. Vill du vara med som mentor eller som adept så får du gärna gör en intresseanmälan här http://www.ladiesoffmcg.se/anmälan-39545372. 

Under januari kommer vi även lansera en helt ny sida på Ladiesoffmcg.se - Ladies Career. Med flera nya spännade möjligheter. Mer info inom kort :)
Vi hörs,
Veronica & Hanna

 

Läs hela inlägget »

Hur känner du inför att hålla presentationer?
 
Under många år har jag känt en stor olust och ett obehag inför att hålla presentationer och föredrag. Det har påverkat mig i vardagen och på jobbet, har haft svårt att sova dagen innan, varit nervös under presentationen och aldrig varit riktigt nöjd med min prestation.
 
Det kom till en punkt i min karriär där det blev för jobbigt att alltid vara så nervös att jag bestämde mig för att ta upp det med min dåvarande chef.
 
Han tipsade mig om en utbildning i kommunikation som jag fick möjligheten att gå. Den pågick under ett år och innehöll flera block där vi fick verktyg för att lägga upp innehållet, formulera budskap, använda vårt kroppsspråk, scenteknik med mera. Vi övande varje gång vi sågs, superläskigt men otroligt lärorikt.
 
Det som jag fascinerades över var hur stor vikt som lades vid att träna rösten och vilken påverkanskraft rösten har, att den kan hjälpa oss att förmedlar det vi vill och kanske lite till…
 
Efter en massa träning känner jag mig alltid spänd inför presentationer men det handlar idag om att jag vill göra det så bra som möjligt, men med verktygen så har jag verkligen stärkt, blivit modigare och utvecklats. 
 
Vi vill att fler i nätverket ska få ta del av röstens kraft och möjliggörande och bjuder därför in till en workshop där du får lära dig om rösten och med hjälp av enkla, lekfulla övningar lära känna din egen röst lite bättre. Övningar som stärker hela dig - och förstärker det du vill förmedla. Du kommer att få med dig verktyg för en avspänd, säker och hälsosam röst.
 
Senast fick jag använda mina lärdomar på Ledarskapsdagarna i Båstad, superkul!
 
Hoppas vi ses 10 dec! 

För anmälan och mer information, bli medlem i Ladies of FMCG 

https://www.facebook.com/groups/553468471673247/ 
 
 
 
 

Läs hela inlägget »

Igår åt jag lunch med Julia Ljungberg och Brandon Sekitto. Två eldsjälar som vill bidra till en mer inkluderande värld.
 
Vi träffades för att prata om mångfald. Mångfald och marknadsföring.  Vi diskuterade Åhléns svarta lucia, H&Ms ”Coolest monkey in the djungel”, ledningsgrupper som på riktigt driver mångfaldsfrågan, vikten av rekrytering och hur jag som individ kan göra skillnad och mycket mer.
 
Lunchen gjorde mig inspirerad!
 
Hur ser vi till att människorna på marknadsavdelningarna speglar samhället bättre så att vi förstår våra olika konsumentgruppers erfarenheter och tolkningar av budskap?
Hur kan vi utmana varandra mer och att bli mer reflekterande?
Hur ser vi till att det inte är enskilda eldsjälar som driver mångfaldsfrågan, att det blir en självklarhet i allas dagliga jobb?
 
Som marknadsförare och uppdragsgivare till många reklamkampanjer så känner jag ett ansvar och en stark vilja att lära mig mer om mångfald och reklam - känner ni likadant?

Läs hela inlägget »