Hej hallå, vi får några frågor oftare än andra, så vi tänkte svara på dem!
 
Varför ett nätverk för kvinnor inom FMCG, vad gör ni, och hur tar ni betalt?

Vi närmar oss 1700 medlemmar vilket är helt otroligt kul. När vi startade i januari 2018 såg vi inte detta framför oss. Det var uppenbart att fler kände som vi, ett behov att ett kvinnligt nätverk inom samma bransch.  
 
Vi vill bidra till en mer jämställd bransch. Vi vet att vi är till antalet många kvinnor i branschen men trots det är det inte en jämn fördelning mellan kvinnor och män i ledningarna. Det vill vi ändra på. Vi vill inte blunda för att det förekommer normer och värderingar som skapar det berömda glastaket. Vi vill istället utmana, lyfta förebilder, skapa forum för nätverkande där vi kan lyfta kvinnor och bli varandras sparringpartners. Vi gör det genom föreläsningar, utbildningar, mentororogram, nätverkande, rekommendationsrekrytering, ledarskapträning med mera. 
 
Vi vill inte lägga över ansvaret för jämställdhet på oss kvinnor, jämställdhet borde ligga i allas intresse. Med ett kvinnligt nätverk vill vi vara en stark påverkanskraft och även bidra till att kvinnor inom FMCG upplever karriärlycka och vill stanna inom FMCG. Vår upplevelse är på att kvinnor delar många erfarenheter just utifrån att vi är kvinnor och att de normer som annars finns försvinner när vi endast är kvinnor som möts.
 
Vår undersökning Ladies Career Index visar att mer än hälften av kvinnor inom FMCG rekommenderar inte sin arbetsgivare. De största anledningarna till de är avsaknad av utveckling och stöttning från närmaste chef. Det vill vi ändra på och skapa karriärlycka för fler kvinnor inom FMCG. 
 
Vår strävan är att Ladies of FMCG ska vara ett givande, utmanande och roligt nätverk. Vi vill skapa möjligheter att utbyta kunskap, erfarenheter, diskutera karriärmöjligheter och skapa kontakter för framtiden. Själva gruppen om medlemskapet är på Facebook. Vi har valt att ha nätverket här för att vi vill att ni medlemmar ska ha möjlighet att interagera med varandra. Sen kan ni och andra, icke medlemmar, följa vårt arbete på Instagram och Linkedin.
 
Vi har vid några tillfällen frågat nätverket vad ni vill få ut av ert medlemskap. Det är en lång lista och utifrån den skapar vi samarbeten med olika företag och organisationer som kan genomföra föreläsningar och utbildningar mm. Vi tackar också nej till samarbeten, de företag som vi väljer att samarbeta med vill vi ska arbeta med det som nätverket efterfrågar, vara nytänkande, ha en tydlig plan för jämställdhet internt och vara i framkant inom deras område. Detta för att vi vill skapa ett relevant och intressant nätverk för er medlemmar.

Vi som driver nätverket är Veronica Kumlien och Hanna Mannberg. Vi har ett AB som heter Career Camp tillsammans, vilket vi driver Ladies of FMCG inom. Just nu driver vi Ladies of FMCG på heltid, det behövs den tiden för att vi ska kunna göra allt vi vill. Självklart behövs då finansiering. Vi vill att medlemskapet och majoriteten av våra event ska vara gratis. Därför tar vi istället betalt för de samarbeten vi gör.
 
Hoppas det gav svar på era frågor!
 

Foto av Maria Cruseman
Foto av Maria Cruseman
Läs hela inlägget »

10 oktober hade vi ett event om mångfald tillsammans med Axfood. Innan föreläsningen bad vi deltagarna att svara på frågan ”Vad vill du får ut av ditt medlemskap i Ladies of FMCG?”.

7 av 10 tjänster tillsätts via nätverk, många affärsmöjligheter och samarbeten skapas via nätverkande. Samtidigt vet vi att kvinnor inte nätverkar i samma utsträckning som män. Det vill vi ändra på!

Genom att vara ett kvinnligt och branschspecifikt nätverk som gör relevanta events kommer kvinnor att prioritera nätverkande mer – det är vi övertygade om och vi märker att de fungerar.
Därför behöver vi din input för att få veta vad du vill få ut av medlemskapet. Ditt svar är ett bidrag till ökad jämställdhet.

Mingel innan föreläsning om Mångfald tillsammans med Axfood
Mingel innan föreläsning om Mångfald tillsammans med Axfood

Så, nu till alla svar!

Till att börja med är vi så tacksamma för att så många bidrog och lämnade in lappar med jättebra, tydlig och inspirerande input. Drygt hälften av er som deltog vid event svarade, imponerade tycker vi. Tack!

VI har gått igenom alla svar, grupperat dem och då har fem områden har utkristalliserats:

 1. Inspiration från kvinnligt ledare och förebilder – ni vill veta mer om deras karriärer, val de har gjort, utmaningar de har mött och hur de har tacklat dem osv.
 2. Karriär – ni vill veta mer om olika roller, få inside-info om företag och potentiellt framtida arbetsgivare, ni vill få reda på lediga tjänster osv.
 3. Nätverkande – ni vill hitta samarbeten, diskutera över gränser, utbyta best practice, utbyta erfarenhet.
 4.  Ny kunskap – utbildningar, innovativa föreläsningar osv.
 5. Mentor – ni vill bolla utmaningar, träffa någon som kommer med tips och råd, möta någon som inspirerar osv.
Hanna Mannberg, en av oss som driver Ladies of FMCG, läser alla lappar med er input
Hanna Mannberg, en av oss som driver Ladies of FMCG, läser alla lappar med er input

Vi har fått massa bra föreslag på tema på event, här är några exempel:

 • Dragning/ föreläsning om olika roller & företag i branschen
 •  Hur får man vardagen att gå ihop som mamma, chef och vara ledig när man är ledig
 • CSR eller hållbarhet som tema bör vara med en gång per halvår
 • Kultur är ett hinder för kvinnor - hur kan företag jobba med det?
 • Innovationsledning och styrning. How to i praktiken?
 • Hur medskapar/öppnar företag upp för samarbetet med tex start ups för att bli mer innovativa/snabbfotade - success/failure?

Ni har även kommit med förslag på nya typer av aktiviteter. Två bra exempel är Karriärmingel och Temaluncher där man får möjlighet att nätverka i mindre grupper. 

Vi vill också passa på att uppmuntra er att använda nätverket i Facebookgruppen! Skapa tematrådar, dela saker som inspirerar er, ställ frågor. Vill du ha nytt jobb och kan vara öppen med det - gör ett inlägg och presentera dig kort och berätta vad du söker. Vi är 1600 magiska kvinnor och vi är alla med för att nätverka. Använd det.

Slutligen vill vi säga att vi är så glada för er input! Det ger oss massa energi och vi är så taggade över att göra nätverket ännu mer relevant för er.

Läs hela inlägget »

Med nätverket Ladies of FMCG vill vi vara med och skapa hållbara karriärer för fler och att så många som möjligt upplever karriärlycka.

För att undersöka hur väl branschens kvinnor trivs på jobbet har vi skapat Ladies Career Index som ska granska vad kvinnor inom FMCG värdesätter hos sin arbetsgivare och vilka företag de rekommenderar. Med över 300 svaranden från fler än 70 företag visar årets resultat att 43 % anser sig vara lojala ambassadörer och aktivt skulle rekommendera sin arbetsgivare. Över 55 % är antingen passiva eller till och med missnöjda med sin arbetsgivare.

Ladies Career Index, som vi genomfört i samarbete med MarketDirection, baseras på lojalitetsmetodiken bakom Net Promotor Score (NPS). Det visar sig att lojaliteten är som högst bland kvinnor i åldern 51–60 år samt bland nyanställda som arbetat på företaget i mindre än ett år. Efter endast ett års anställning sjunker resultaten avsevärt, för att därefter öka igen efter anställningar längre än fem år.

Just nu kan vi bara spekulera, men en gissning är att det beror på att förväntningar bland nyanställda inte infrias efter att det första årets engagemang lagt sig.  
 
Precis som i de flesta branscher visar även vår undersökning att bra ledarskap och goda utvecklingsmöjligheter driver kvinnor inom FMCG att agera ambassadörer och vara lojala mot sin arbetsgivare. Det finns ett tydligt ett behov av att stärka chefers förmåga att ge kontinuerlig feedback samt att många efterfrågar bättre tillgång till kompetensutveckling.
 
Vi ser en tydlig korrelation mellan viljan att rekommendera sin arbetsgivare och tillgång till kontinuerlig coaching från närmaste chef. Vårt medskick till branschen är därför att inte underskatta vikten av ständiga utvecklingsmöten även flera år in i anställningen, samt att bygga upp en kultur där feedback och återkoppling blir en del av vardagsdialogen mellan chef och medarbetare.
 
Om Ladies Career Index:
 
-       Utförs i samarbete mellan nätverket Ladies of FMCG och MarketDirection
-       Undersökningen grundar sig på Employee Net Promotor Score (E-NPS), en förlängd arm av Net Promotor Score som mäter kundlojalitet och är utvecklad av Fred Reichheld, Bain & Co och Satmetrix
-       Värdet bygger på frågan hur troligt det är att personen skulle rekommendera sin arbetsgivare till en vän eller bekant och svaranden delas därefter upp i vad forskarna bakom processen kallar för Negativa, Passiva och Ambassadörer.
-       Respondenterna i denna undersökning består av 300 tjänstekvinnor från över 70 arbetsgivare i livsmedelsbranschen, dagligvarubranschen och Food Service.
 
*) MarketDirection är nordens ledande NPS konsulter med mångårig erfarenhet av NPS projekt. Vi är helhetsleverantör av NPS-program och driver dessa program både utifrån medarbetar- och kundperspektiv. Några av våra kunder är HL Display, Tiger of Sweden, Stureplansgruppen, Vapiano, Cmore, Verisure, UNICEF med flera.
För mer information om oss och eNPS-program kontakta johan@marketdirection.se

 

Läs hela inlägget »

Välkomna till Ladies of FMCG - nätverket för branschens kvinnor! 

Med snart 1500 medlemmar ska Ladies of FMCG vara ett givande, ambitiöst och roligt nätverk. Vi vill skapa möjligheter att utbyta kunskap, erfarenheter, diskutera karriärmöjligheter och skapa kontakter för framtiden, allt för att skapa karriärlycka för kvinnor inom FMCG.

Ett och ett halvt år har gått sedan vi startade Ladies of FMCG. Från början var förhoppningen  med nätverket att några gånger om året dra ihop ett gäng över lunch för att diskutera olika ämnen. Medlemsantalet steg snabbt. Bekräftelsen från att så många hade saknat samma sak som vi gav så mycket energi och vilja göra mer än bara några luncher.

Sedan vi startade så har vi genomfört flertalet nätverksmingel, seminarier och satt ihop två omgångar mentorprogram. Allt baserat på önskemål från Ladies medlemmar. Och vi har så mycket mer på gång! 

Vår vision är att skapa karriärlycka och det sättet vi gör det är genom att utmana, utveckla och inspirera varandra! 

Om Ladies of FMCG

Ladies of FMCG är ett professionellt nätverk som vänder sig till dig som individ. Vi genomför mentorprogram, nätverksträffar, mingel och utveckla Ladies of FMCG till branschen viktigaste och roligaste nätverk.
Genom att peppa kvinnor, lyfta förebilder och skapa forum där vi kan bli varandras sparringpartners ska vi stärka kvinnor i branschen. Ladies of FMCG finns för att utmana den traditionella strukturen och bidra till en mer jämställd bransch. 

Vår definition av FMCG branschen:
• Företag inom dagligvaruhandeln och Food Service. 
• Leverantörer av tjänster och produkter till dagligvaruhandel- och Food Service 
För samarbeten, frågor, önskemål: kontakta oss på: 
Veronica@ladiesoffmcg.se
Hanna@ladiesoffmcg.se


Om grundarna
Veronica Kumlien har jobbat många med produktutveckling, marknadsföring och försäljning både med dagsligvaruhandeln och Food Service. Idag jobbar hon som marknadskonsult. 
Hanna Mannberg har jobbat som HR-chef,  affärsområdeschef och operation manager på företag inom Food Service. De senaste åren har hon varit VD på Vapiano men jobbar idag som Management konsult.
 
 

Läs hela inlägget »

Knappt hälften av kvinnor i dagligvarubranschen skulle rekommendera sin arbetsgivare till en vän eller kollega. Det visar en ny undersökning genomförd av nätverket Ladies of FMCG som nu lanserar ett årligt Ladies Career Index.
 
-       Vi konstaterar behov av att stärka chefers förmåga att ge kontinuerlig feedback samt att många efterfrågar bättre tillgång till kompetensutveckling, säger Hanna Mannberg, medgrundare av Ladies of FMCG och före detta Sverigechef på Vapiano. 
 
Knappt ett år efter lanseringen av Ladies of FMCG har nätverket över 1300 medlemmar. För att undersöka hur väl branschens kvinnor trivs på jobbet lanseras nu Ladies Career Index som årligen ska granska vad kvinnor i dagligvarubranschen värdesätter hos sin arbetsgivare och vilka företag de rekommenderar. Med över 300 svaranden från fler än 70 företag visar årets resultat att endast 43 % anser sig vara lojala ambassadörer och aktivt skulle rekommendera sin arbetsgivare. Över 55 % är antingen passiva eller till och med missnöjda med sin arbetsgivare.
 
Enligt Ladies Career Index, som genomförts i samarbete med MarketDirection, baseras på lojalitetsmetodiken bakom Net Promotor Score (NPS), är lojaliteten som högst bland kvinnor i åldern 51–60 år samt bland nyanställda medarbetare som arbetat på företaget i mindre än ett år. Bland de som har varit anställda hos samma arbetsgivare mellan ett och fem år sjunker resultaten avsevärt, för att därefter öka igen efter anställningar längre än fem år.
 
-       Just nu kan vi bara spekulera, men en gissning är att det beror på att förväntningar bland nyanställda inte infrias efter att det första årets engagemang lagt sig. Precis som i de flesta branscher visar även vår undersökning att bra ledarskap och goda utvecklingsmöjligheter driver kvinnor inom FMCG att agera ambassadörer och vara lojala mot sin arbetsgivare, säger Veronica Kumlien, medgrundare av Ladies of FMCG.
 
Utmärkande är att kvinnor i företag med mindre än 200 anställda är betydligt nöjdare än kvinnor anställda i storbolag. De som trivs bäst lyfter bra arbetskamrater, frihet under ansvar och att företaget har sunda värderingar som anledningar till varför man skulle rekommendera sin arbetsgivare. Lägst betyg i undersökningen fick chefers förmåga att ge löpande feedback.
 
-       Vi ser en tydlig korrelation mellan viljan att rekommendera sin arbetsgivare och tillgång till kontinuerlig coaching från närmaste chef. Mitt medskick till branschen är därför att inte underskatta vikten av ständiga utvecklingsmöten även flera år in i anställningen, samt att bygga upp en kultur där feedback och återkoppling blir en del av vardagsdialogen mellan chef och medarbetare, avslutar Hanna Mannberg.
 
Om Ladies Career Index:
 
-       Utförs i samarbete mellan nätverket Ladies of FMCG och MarketDirection
-       Undersökningen grundar sig på Employee Net Promotor Score (E-NPS), en förlängd arm av Net Promotor Score som mäter kundlojalitet och är utvecklad av Fred Reichheld, Bain & Co och Satmetrix
-       Värdet bygger på frågan hur troligt det är att personen skulle rekommendera sin arbetsgivare till en vän eller bekant och svaranden delas därefter upp i vad forskarna bakom processen kallar för Negativa, Passiva och Ambassadörer.
-       Respondenterna i denna undersökning består av 300 tjänstekvinnor från över 70 arbetsgivare i livsmedelsbranschen, dagligvarubranschen och Food Service.
 
 
*) MarketDirection är nordens ledande NPS konsulter med mångårig erfarenhet av NPS projekt. Vi är helhetsleverantör av NPS-program och driver dessa program både utifrån medarbetar- och kundperspektiv. Några av våra kunder är HL Display, Tiger of Sweden, Stureplansgruppen, Vapiano, Cmore, Verisure, UNICEF med flera.
För mer information om oss och eNPS-program kontakta johan@marketdirection.se
 

Läs hela inlägget »

Hur kan man använda bilderna på flera sätt!
När man jobbar med mat och dryck så behövs som sagt massor av bilder och visuellt material som lyfter fram och levandegör ens produkter. Det kan till exempel handla om bilder till sociala medier, internt presentationsmaterial, säljmaterial till distributörer eller reklam och kommunikation till slutkund.
 
I det här inlägget ger jag ett exempel på ett fotojobb jag gjorde tillsammans med en PR-byrå där vi tog fram en kampanj för SoMe åt ett brand som framförallt säljer dryck vid jul J och samtidigt tog bilder som även fungerar i andra sammanhang.

Utifrån kundens behov och syfte så tog jag tillsammans med en copy fram en kampanj för Instagram som skulle skapa närvaro och nyfikenhet under en kort period. Men för att bilderna skulle kunna få längre livstid så passade vi även på att ta bilder som passar sig för sälj- och presentationsmaterial alt annonser.

Mediaplan
Nu för tiden när vi har så många format att förhålla oss till är det jätteviktigt att redan innan fotograferingen har koll på i vilka kanaler bilderna ska användas. En bild som fotas för en reklamannons passar t ex inte alltid i sociala medier. Till exempel kan liggande  passa jättebra för headers och stortalvor i tunnelbanan medan bilder om de ska användas i tex en story på Instagram eller som annons i ett lifestylemagasin bör vara stående Om man vill kunna använda bilderna till så mkt som möjligt är det jätteviktigt för fotografen att veta hur de ska användas så att hen kan ”backa” ut och få med mer bakgrund tex som ger utrymme för kreativt beskurna bilder.

Och kom även ihåg att mediet också är en del av budskapet – sätter man in en bild med en köttprodukt i en vegetarisk miljö så kan det vara på sin plats att ha en krisplan ;) Bilden blir helt enkelt smittad av sin omgivning så när man köper annonsplatser programmatiskt så tänk så generellt som möjligt då annonsen kan dyka upp både här och där.
 
Nu hoppas jag ni fått med er en hel del som kommer lyfta er och ert varumärke till nya höjder när det kommer till bilder och visuell kommunikation. Om ni har några frågor eller behöver en fotograf så tveka inte att höra av er. Vill ni se mer av mina bilder så hittar ni dem på www.mariacruseman.se eller på instagram och där heter jag också @mariacruseman
 
Ha det fint så länge!

Läs hela inlägget »

Jag kommer från en familj och släkt fylld av entreprenörer och egenföretagare, och mitt mål har alltid varit att en dag starta eget. Jag drivs av att lära mig nya saker, att utvecklas och av nytänkande. Det syns också i mitt cv som är fyllt av olika roller inom marknadsföring, sortimentutveckling och försäljning – både inom b2b och b2C. Men alltid inom FMCG.

I oktober 2017 bestämde att tiden var inne för att starta eget och ville börja konsulta inom mina kompetensområden – idag kallar jag mig för marknadskonsult och de flesta av mina kunder är inom FMCG.

Så hur var det att säga upp sig från en trygg arbetsplats och kasta sig ut?
Jag ska nog börja med att berätta att jag har ett väldigt litet (min drivkraftsprofil visar noll) behov av trygghet i arbetslivet och stort behov av självständighet. Så för mig var det en väldigt frigörande upplevelse att bli egen företagare.
Det finns också stunder av oro och ren ångest. Kvällar då jag fundera på vad jag håller på med. Tänk om jag inte får uppdrag, inte kommer kunna betala hyran eller räkningar – tänk om mitt beslut kommer leda till att mina barn får gå hungriga, frysa och vi kanske blir uteliggare…jo det är sant, riktigt läskiga hjärnspöken kan dyka upp kl 03.00.

Men, jag fick ett uppdrag innan min uppsägningstid var över och i januari 2018 började jag mitt första konsultuppdrag. Sedan dess har jag haft 3 kunder, nästan full beläggning, mina barn är välgödda och jag är karriärlycklig.

Hur får man då uppdrag?
Jag ville gärna ha ett uppdrag innan jag sa upp mig men förstod ganska snart att det skulle bli svårt. Uppdragen kommer plötsligt och ska tillsättas snabbt - inte om tre månader när min uppsägningstid är slut.

Många uppdrag handlar om att företag är i behov av att täcka upp en tjänst tex under en sjukskrivning, en rekryteringsprocess eller tillfällig peak-period. Då handlar det mycket om timing då uppdraget ofta tillsätts inom en vecka. Det är inte alltid så, men ofta. Det måste man planera för och lära sig hantera. ”Lita på processen” som min man säger och som jag lyckas med ibland.

Vissa uppdrag har större framförhållning och/eller är mer flexibla med timing tex vid föräldraledighet eller när ett företag behöver en speciell kompetens i ett projekt.

Har du ett bra kontaktnät och gillar att sälja så kan du få uppdrag på egen hand. Kartlägg ditt kontaktnät; vilka har du jobbat med genom åren, var befinner de sig idag, vilka skulle du vilja jobba med igen osv. Sen är det bara att börja kontakta, nätverka och rent krasst SÄLJA.
Jag och Hanna har fått många av våra uppdrag via chefer som vi jobbat med tidigare. De har inte alltid varit våra egna chefer men överordnade oss hos tidigare arbetsgivare.  

Det kan vara tidskrävande och man kanske inte känner att man hinner eller vill sälja. Då finns det andra sätt att få uppdrag. Flera rekryteringsföretag jobbar med att förmedla konsulter och giggare. Det var så jag fick mitt första uppdrag. Det är fler som ska dela på kakan (arvodet) men fördelen är att de säljer åt dig. Se till att lägga upp dig i deras plattformar och träffa dem! De ska ha dig top of mind när uppdrag dyker upp – för som sagt, uppdragen ska tillsättas snabbt.

Hur är det att vara konsult vs att vara anställd på ett företag?
Jag var lite spänd på hur jag skulle mottas och inkluderas på företag som konsult. Skulle jag bli bortglömd på luncherna och hur transparenta skulle företagen våga vara med en konsult osv.

Alla mina kunder har faktiskt varit väldigt inkluderande gentemot mig som konsult. Första dagen på ett av jobben blev jag bjuden på lunch av teamet och kollegorna har ofta tagit sig tid att lära känna mig trots att jag bara är där tillfälligt. Dessutom har företagen även varit tillitsfulla och transparenta vilket inte bara har underlättat mitt jobb utan gjort det väldigt kul.

Nu har jag bara haft tre kunder och jag har hört andra konsulter som inte haft samma upplevelse. Det är viktigt att man, precis som i andra rekryteringsprocesser, känner efter om det är en uppdragsgivare som jag kommer trivas med och kommer ge mig rätt förutsättningar för att genomföra uppdraget. En del företag har inte jobbat med konsulter tidigare och då får man vara tydlig med vad man som konsult behöver för att kunna genomföra uppdraget. Det kan tex vara: tydlighet i projektet, förväntansbild och är nyckelpersoner i företaget informerade om att man har en konsult och vad syftet är?

Som konsult förväntats börja bidra från dag ett eller i alla fall första veckan. Ingen tvåveckors introduktion här inte :). Ofta har man anlitat mig för att jag är senior och därför troligen har kort uppstartssträcka för att täcka upp en vakans eller för att man behöver just min kompetens i ett projekt och förväntar sig att jag driver och jobbar självständigt. Det är möjligt att det är skillnad om man kliver på ett långt uppdrag men generellt upplever jag att det är mycket mer upp och stå direkt. Det är utmanade och väldigt spännande men kan även leda till en dos prestationsångest.

En stor skillnad är också att konsultens tid är mer optimerad och fokuserad på uppdraget. Många möten rensas bort naturligt tex medarbetarsamtal och semesterplanering. Men även andra möten prioteras bort, jag går nästan uteslutande på möten som är kopplat till mitt uppdrag – det blir få ”nice to know-möten”. Det blir mer produktiv och fokuserad tid, men ibland blir man lite nyfiken på vad de pratar om så länge, i mötet som hela kontoret är på – alla utom konsulten.

Det man som konsult fakturerar är ju tyvärr långt ifrån det man kan ta ut i lön. Kanske en självklarhet för dig som läser men det är det verkligen inte för alla. När det gäller gigguppdrag (kortare konsultuppdrag) pratar man nästan alltid om timmar- eller dagsarvode. En rekommendation är att prata med andra konsulter eller personer som anlitat konsulter för att få reda på marknadsvärdet av din konsultkompetens. 

Som anställd får du väldigt mycket av din arbetgivare som du kanske inte tänker på direkt, tex kan det se ut så här: bruttolön + bonus + friskvårdsbidrag + tjänstbil + semesterersättning och semesterdagar + mobiltelefon + dator + tjänstepension + försäkring.  Allt det + arbetsgivaravgifter ca 30% behöver du komma upp i för att inte gå back när du tar klivet att gå från fast anställning till konsult.
Dessutom ska du lägga på ett pris för att du tar en risk i att vara konsult. Du är tillgänglig för företag under den period som de önskar och kan säga upp dig snabbt – det har ett stort värde för företag.

Så för att summera; att vara konsult är det bästa jag har gjort i min karriär så här långt. Att vara egenföretagare och gigga passar mig som person och det som jag drivs av. Jag har kul, utvecklas och är känner ett stort engagemang i mina uppdrag. Samtidigt har jag stor förståelse för att det inte är för alla.

Har du fler frågor eller fundering får du gärna höra av dig till mig, veronica@ladiesoffmcg.se

Veronica Kumlien
Ladies of FMCG

Läs hela inlägget »

Om man delar upp bilder till SoMe i två väldigt grova delar har man de som hör till kampanjer och bygger varumärke och de som hör till bulkbilder för att kunna hålla målgrupp nyfiken och intresserad under tiden då man bara vill dokumentera produkten vardag. Bilder som hör till kampanjer och varumärkes byggande ska alltid tas av en fotograf tycker jag. Det beror på att man oftast har investerat så mycket i produkten och marknadsföringen att det är dumsnålt om man faller på målsnöret med den visuella kommunikationen. Men dag- till dagbilder som mer dokumenterar bolaget/produkten kan vara mer personliga och interna. Det är fortfarande viktigt att bilden följer det bildmanér som byggts upp för att förstärka varumärkets värden.

3 saker som enkelt gör en bild proffsigare i SoMe är:
 

 • Ljuset

Ljuset ska alltid komma bakifrån alteternativt från sidan vid mat och dryckesfoto. Det är helt enkelt för att man annars kan få oönskade blänk i ytor som förvirrar och gör att maten/drycken ser mindre aptitlig ut. Tänk också på att ljuset ska vara mjukt, vid för hårda kontraster försvinner färger in i ljus och mörker så backa gärna in i skuggan eller sätt ett vitt paraply över objektet om stark ljus inte går att undvika.
 

 • Bakgrunden

Bakgrunden ska vara lugn, det vill säga gå i enhetliga färger och så mycket som möjligt rensad på störande moment.
 

 • Närbild

Våga gå nära objektet. Idag följer vi ofta varumärken på mobilen och om ditt objekt är en liten detalj så kommer den bli ännu mindre på skärmen. Låt det du fotar få ta plats.

Utrustning foto
Den bästa kameran är den kameran man har med sig ;) Och oftast så är det mobilen, vilka idag kan ge fantastiska resultat. Hittar du ett bra ljus, en lugn bakgrund och kan gå nära så kan du få till jättebra bilder för framförallt Story och de mest snabbrörliga kanalerna. Speciellt om du är en glad amatörfotograf.
 
När mer kontrollerade bilder behövs och jag som professionell fotograf jobbar med mina kunder har jag med mig kamera, 2-3 objektiv, stativ, blixtrar, ljusformare med mera. Det är vid förarbetet som man avgör vilken typ av utrustning som behövs. Ska bilden andas sommarljus, murrig höst, disco med blårosa toner etc etc.
 
Utrustning set-design
På set behöver man till att börja med ytor! Det kan vara bord, bakplåtar, mattor, färgglada pappersark, skärbrädor, målade bakgrunder etc. Sen kommer porslin, dukar, servetter, blommor, glas, vaser, karotter etc etc. Allt ska ligga i linje med plåtningens syfte. En sommardryck kanske funkar med loppisfyndade glas på en terrass fylld med blommor, medan en varmkorv gör sig bättre i en helt annan setting. Det beror helt på vilken typ av berättelse man vill bjuda in till.
 
Utrustning matstyling
Pincett, smör & rapsolja spray, ansiktsvatten på spray, penslar, häftmassa, hushållspapper och våtservetter är det basgrejer som jag alltid har med. Med dem kan jag förstärka, fräscha till, flytta runt små detaljer om man måste.
 
Det här skiljer sig såklart åt från plåtning till plåtning men det jag ALLTID har med mig är en microfiberduk så man lätt kan putsa bort störande fläckar och fingeravtryck.
 
Men viktigast är som sagt bildmanuset, det ska innehålla skisser eller beskrivningar på respektive bild, innehåll och måsten som tex. loggan vänd mot kameran, alltid en gul blomma i bild, kork kvar på flaskan etc etc. Har man ett bra samarbete och bra dialog ihop med sin kund/fotograf så kan det bli hur bra som helst och framförallt kul. Inget går så bra ihop som mat och skratt!
 
Nu börjar vi närma oss slutet på den här bloggsviten och nästa gång kommer jag avrunda med några tips kring hur man kan använda bilder på olika sätt i olika medier och kanaler så de får ett längre liv.
 
Ha det fint så länge,
Maria

Läs hela inlägget »

Idén med FoodFive hade legat och grott i några år innan det blev verklighet. Mina två barn var då 10 och 12 år gamla och jag såg hur alla stressade föräldrar försökte få familjepusslet att gå ihop och fixa bra middagar till familjen. Varför tar vi inte hjälp av barnen, tänkte jag.
 
Matlagningsläger och -kurser för barn blev min affärsidé med målet att efter kursen ska barnen kunna och vilja laga middag hemma en dag i veckan. Dels för att hjälpa till mer, dels för att känna sig behövda och kapabla. Tänk när din 12-åring lagar varje tisdagmiddag, vilken självkänsla det ger barnen.
 
På våra läger lär sig barnen grunderna i köket och olika tekniker. De lär sig även att skriva inköpslista, hålla i ordning, duka trevligt för att sedan kunna avnjuta en god måltid tillsammans. Under lägret fokuserar vi på att laga en varmrätt, men vi gör också smarriga mellanmål som koreansk street toast – man vill ju hänga med i trenderna och samtidigt göra mättande energirik mat. Vi hinner även med roliga experiment och har små tävlingar som råvarukoll, dofttävlingar och den uppskattade äggvispartävlingen. För mig är det jätteviktigt att skapa matglädje och att vi har skoj i köket!
 
Under lägret gör vi ett studiebesök på en restaurang och gästkockar i ett restaurangkök. Vi har besökt Operakällaren, Ulriksdals värdshus och Macellerian.

Annica Karlsson grundare Food Five
Annica Karlsson grundare Food Five

Att locka fler kockar till resturangbranschen var en annan anledning till varför jag startade FoodFive för två år sedan. Det råder ju kockbrist i landet och jag vill väcka intresse för yrket och så ett frö i tidig ålder, i god tid innan gymnasievalet. Så fler vill söka till landets restaurang- och livsmedelsprogram. Jag kontaktade restaurangskolan i Täby för att få hyra in mig där när skolköken ändå står tomma på loven. Elever som går restaurangprogrammet får söka jobb hos mig för att hjälpa mig på mina kurser och läger, de blir fina förebilder för barnen. Det känns häftigt att också kunna bidra till att skapa fler sommarjobb för restaurangeleverna.
 
Nu kan fler barn gå på matlagningsläger hos FoodFive när vi öppnar upp på en ny skola på Kungsholmen. Det känns jättespännande och lite pirrigt att expandera verksamheten. Mer marknadsföring krävs för att nå ännu fler matlagningssugna barn och tonåringar.
 
Mina samarbetspartner är viktiga och jag söker ständigt flera som inser vikten av att mat och hälsa hör ihop. De jag samarbetar med bidrar med bra råvaror och jag utvecklar recept där smakerna kommer till sin rätt. Tillsammans vill vi väcka intresse för matlagning hos barn.

Läs mer FoodFive på www.foodfive.se - kanske du vill hitta samarbeten eller anmäla ditt barn på läger!  
 

Läs hela inlägget »

Säg att ni hittat en bra fotograf som ni klickar med och skickat över en brief. Vad är då en rimlig kostnad för ett jobb? Priset beror såklart på vilka uppdraget och förutsättningar som finns och kan hamna på allt från 5000 till…
 
Fotografens arvode beror också på hur lång erfarenhet hen har. Om fotografen är frilansare, har en agent som ska ha sin cut alternativt om fotografen kommer via tex en reklambyrå.

Timmar
TIMMAR är det som avgör priset och det som är rimligt att det ska ingå är:
1.   Uppstartsmöte
2.   Research och förarbete för att ta fram tex bildmanus (här ligger en stor del av tiden)
3.   Fototiden
4.   Postproduktion av bilderna, dvs redigering (här ligger en stor del av tiden)
5.   Export och leverans av alla de format ni behöver, tryck, digitalt etc.

En annan del som spelar stor roll för priset är ANVÄNDNINGSRÄTTEN. Man köper nämligen inte själva bilden utan man köper användningsrätten av den. Till exempel en bild som ska vara till en printannons som får gå under 1 år i dagspress har ett pris och en bild som ska vara till en kampanj på Instagram under en månad har ett pris. dag blir det dock allt vanligare att kunder vill ha fri användningsrätt, i alla typer av medier i all oändlighet. Så länge det inte är modeller med i bilder brukar det inte vara några problem (det kan nämligen vara känsligt hur mkt deras ansikten får ”vattnas ur”, de kan även vilja ha möjligheten att sälja liknande produkter men från andra varumärken när ett avtal gått ut). Som sagt, allt är möjligt, men det kan påverka priset. Så när ni pratar om med fotografen, fundera och bolla på vilket sätt ni kan och vill återanvända bilderna även i andra situationer.
 
Ovan handlar alltså om arvode till fotografen, utöver det så tillkommer sedan:
 
Rekvisita
Matfotografer och stylister sitter på mycket själva, annars är loppisar och second hand bra.
Utöver själva rekvisitan så behövs även små borstar, pincetter, våtservetter, torkpapper, bomullshandskar etc. Så man kan putsa fingeravtryck på glas, borsta bort små smulor, pensla olja och spreja på vatten för att maten ska se krispig och ärlig ut J
 
Specifik fotoutrustning
Ofta har fotografen det som behövs, men i vissa fall krävs det att man hyr in specialgrejer.
 
Location
Att få möjligheten att låna ett bord på en restaurang innan de öppnar och fota mer lifestyleinspirerat är oftast gratis och kostar bara tiden det tar att komma överens om tid. Att bygga upp en liten mini-studio på kontoret om behovet av enklare produkterbilder är regelbundet kan vara väldigt prisvärt, men ibland behöver man hyra en matfotostudio och de priserna ligger just nu på 7000 - 10 000 sek för en heldag.
 
Stylister
Vissa fotografer stylar allt själva. Om en kock är inblandad står hen ofta för styling av själva maten, men vid större kampanjfotograferingar kan det vara på sin plats att anlita både en matstylist och en set-designer och då tillkommer deras arvoden.
 
Så kostnaden kan uppenbarligen dra iväg, men om ni har en liten budget är mitt tips att säga det direkt till fotografen och gemensamt försöka prata ihop er kring vad som är görbart utifrån förutsättningarna. Det mesta kan skalas både upp och ned och en hel del kan lösas med en gnutta kreativitet.

Nästa gång kommer jag prata lite om hur jag jobbar på set, vilka bilder som kräver en fotograf och vilka bilder man kan ta själv som produktägare/marknadsförare. Samt ge er handfasta och enkla tips på hur ni gör det på bästa sätt.
 
Och skulle ni vid det här laget ha några frågor, tveka inte att höra av er på hej@mariacruseman.se så ska jag försöka hjälpa er.
 
Ha det fint till nästa vecka!
 
/ Maria
 
 

Läs hela inlägget »