2019 > 01

Några av de bästa råden jag fått i min karriär har jag fått av någon av de mentorer jag har haft genom åren. Jag har haft fördelen  att tre mentorer, två via ett mentorprogram som jag fick möjlighet att gå och en fd kollega som var en stor ledarförebild.
 
Det som har gjort råden givande är att de genomgående kommer från personer med erfarenhet, som har andra perspektiv och som inte är färgade av min verklighet. Det har varit skönt att öppet kunna dela tankar och utmaningar med någon utanför min arbetsplats. Jag har alltid varit fylld av energi efter dessa möten eller luncher. 
 
Jag kommer ihåg en specifik händelse. Jag satt i en ledningsgrupp med endast män över 55-år och hade utmaning med att få gehör för mina förslag. Jag fick då presentera mina förslag för min mentor som gav mig feedback på innehåll och även hur jag presenterade. Det ledde till att jag var långt mer förberedd och lyckades få bättre genomslag.
 
Vi startade Ladies of FMCG för att vi vill utmana, utveckla, öppna upp, och skapa en mer jämställd bransch. Som ni vet gör vi det genom att ha mingel, träffar, föreläsningar och en Facebook-grupp där vi kan dela erfarenheter och utbyta kunskap.
 
Mentorskap är ytterligare ett sätt att göra detta på så det kändes helt rätt att starta Ladies mentorprogram. Först gjorde vi en lista på kvinnor som vi anser är förebilder och frågade även runt efter tips på namn. Listan blev lång och vi började ringa, maila och träffa många inspirerande kvinnor. Vi möttes av positiva röster och det var relativt enkelt att få kvinnor att ställa upp som mentorer. Så häftigt!
 
Ladies första mentorprogram startade i oktober 2018. 11 mentorer och 11 adepter träffas regelbundet under 6 månader. Vi har även tre gemensamma träffar med olika teman där vi utforskar våra drivkrafter, våra nätverk samt kommunikation och måluppfyllelse. Vi önskar att vi även kunde vara med på alla individuella träffar - adepterna och mentorerna  verkar verkligen ha hittat varandra.
 
Nu har vi har nu startat planeringen inför nästa mentorprogram – ser redan fram emot det!
Hör gärna av dig om du vill vara med som mentor eller adept. Du hittar mer info om programmet här: https://www.ladiesoffmcg.se/mentorprogram-39544367 

Vi hörs,
Hanna 
 

Läs hela inlägget »

 Alla är överens om att kunden ska vara i fokus. I verkligheten är det inte alltid så. Grundläggande mind set och strukturer hindrar en riktig kundcentrering, ibland finns det insiktsbrister. Men möjligheten till förändring är stor. Och nödvändig.

Alla företag säger att de har kunden i fokus. Ändå börjar nästan alla veckomöten med att man pratar omsättning. Ändå lägger många företag mer fokus på kunden vid churn, när kunden lämnar företaget, än när kunden fortfarande är kund. Ändå får säljare bonus efter vad de sålt än utefter vilken kundnytta de skapat eller hur nöjda kunderna är med sina inköp. Så kundfokus är ofta läpparnas bekännelse. Eller kanske rättare sagt – kundfokus ligger längre ner på prio-listan.
Hur får vi kundfokus att bli prio 1? Hur svårt kan det vara?
Arbetet med kundfokus blir olika svårt i olika företag. Vissa företag är uppbyggda kring ett kundbehov eller en unik kundnytta. Andra företag har ett varumärke som kunderna har ett passionerat förhållande till. Vissa företag är bättre än andra på att ge mandat till sina medarbetare att agera självständigt gentemot kund – det brukar föda ett ansvarstagande och en naturlig känsla för samspelet med kunden – det blir mer personligt och medmänskligt. I ytterligare andra finns kunden med i företagets DNA på ett sådant sätt att kundcentreringen liksom är företagets utgångspunkt. Med sådana förutsättningar är det lättare att jobba systematisk med kundfokus.
Många företag är dock uppbyggda kring pris, produkt, tydliga avdelningsgränser, litet svängrum för medarbetarna och/eller en kultur som strikt fokuserar på historiska resultat, t ex årlig vinstmaximering. Många företag har också en ersättningsmodell till nyckelpersoner och/eller avdelningsansvariga som bygger på resultatet på sista raden, liksom oavsett vad som händer på vägen till resultatet. I sådana företag krävs det en rätt så ordentlig förändring för att kundfokus riktigt ska sätta sig och bli en naturlig del av verksamheten.
Att arbete mer kundfokuserat rent praktiskt är ett taktiskt arbete som kan/behöver göras på olika delar av organisationen. Att däremot förändra organisationsprocesser, kultur och mind set är helt klart strategiskt. För att bli framgångsrik i sin kundcentrering måste det finnas någon som tar ett övergripande strategiskt ansvar som påverkar många, om inte alla, delar av företaget.  Lokala, praktiska initiativ kan självklart förbättra kundupplevelsen, men det är inte förrän framförallt kultur och mind set förändras som man verkligen får utväxling av sin kundcentrering.
Kulturen spelar en nyckelroll i frågan om hur lätt eller svårt det blir att arbeta med kundcentrering och kundresor. Viljan att förbättra för kunden behöver ligga i kulturen, det kan inte bara vara läpparnas bekännelse. I kulturen bör det finnas en önskan om samarbete och respekt för varandras roller och möjlighet att bidra till helheten, där man bygger vidare på varandras tankar utan att fokusera på vem det var som kom på vad. En kultur som uppmuntrar förändringsbenägenhet och innovation, samt tillåter att man gör fel och där det inte finns någon avdelningsprestige, har lättare att fokusera på kunden.
Förändringar som utgår från kundnytta och kundresan är sällan enkla och det kan vara svårt att nå ända fram. Men ambitionen och den bit på väg man ändå kommer, ger belöning både från kunder och medarbetare i form av nöjdhet, och från företagets egna perspektiv i form av ökad vinst och/eller lägre kostnader. Att ha den uttryckliga ambitionen att tillhandahålla framgångsrika kundresor, ger i sig själv förutsättningen för att de anställda ska ta ansvarar och vara engagerade. Får man denna känsla att genomsyra hela företaget, då kommer förändringar för både kundens och företagets nytta att kanske inte bli ett självspelande piano, men i alla fall röra sig i en lättare, uppåtgående spiral. Börja idag, även myrsteg är början på en längre resa.
Vad du då konkret kan göra för att öka ditt och omgivningens kundfokus:
·       Prata om kunden först, interna angelägenheter sen
·       Visualisera vem kunden är eller vad gör kunden med, eller tack vare, det som företaget säljer
·       Ha med ett stycke med rubriker ”Konsekvenser för kunden” i varje beslutsunderlag
·       Ändra belöningssystem så de också innehåller en kundspecifik del
·       Se till att det finns sätt att eskalera kundfeedback – kundfeedback får inte stanna hos dem som tar emot feedbacken
·       Publicera ”veckans kundinsikt” i fikarum och på intranät och beskriv något som kunder sagt eller någon avsevärd kundförbättring som ni gjort

Margareta Boström är kundbeteendeexpert och författare inom kundbeteende. Hennes senaste bok heter Kundresan – din guide till hållbara kundrelationer. Den går att köpa överallt där böcker säljs, t ex på Adlibris https://www.adlibris.com/se/bok/kundresan---din-guide-till-hallbara-kundrelationer-9789147122509 .

Till vardags jobbar Margareta som affärsutvecklare och insiktsansvarig på Jula-koncernen.

Läs hela inlägget »

WOMEN'S EMPOWERMENT I NEPAL 
För 3 månader sedan lämnade jag mitt jobb i Stockholm, köpte en enkelbiljett till Nepal och reste iväg för att arbeta som volontär på ett Women’s Empowerment Center. 

Nepal är idag ett av världens fattigaste länder och kvinnor lever här i flera avseenden under förtryck.

Tittar man på global utveckling, ser man att kvinnors utbildningsnivå är starkt korrelerat med länders utvecklingsnivå. Ju större andel kvinnor som utbildas, arbetar och tar plats i näringslivet, desto starkare ekonomisk och samhällelig utveckling sker - det är forskare eniga om. I Nepal idag är det fortfarande inte en självklarhet att kvinnor utbildas, framförallt inte i lika stor utsträckning som män. Många kvinnor över 15 år i Nepal idag helt saknar eller har bristfällig utbildning och endast drygt 50% kan läsa och skriva.  

Utöver det finns det flera kulturella företeelser och tabun som gör att kvinnor har svårt att ta ställning i samhället. Normen är därför i stor utsträckning att kvinnor inte arbetar utan tar hand om hemmet, alternativt arbetar under dåliga förhållanden eller obetalt.

• 50% av kvinnor är analfabeter
• 65% arbetar, men hälften av dessa riskerar att inte få betalt för sitt arbete
• 25% har utstått misshandel i hemmet det senaste året

Det här siffrorna chockar mig och därför bestämde jag mig för att resa till Nepal för att arbeta med att hjälpa kvinnor som lever under dessa förhållanden att skapa sig bättre förutsättningar för arbete och självständighet. 

Jag sökte upp ett center vars mission är att arbeta med women’s empowerment genom utbildning. Centret heter VSN Women’s Empowerment Center och ligger i Pepsicola, en stadsdel i utkanten av Nepals huvudstad Kathmandu. De kvinnor som kommer till centret har självmant sökt sig dit och valt att utbilda sig, utanför det klassiska skolsystemet där de inte ingick. 

Livet som volontär
Min bild av vad jag skulle möta i Nepal var, som kanske anat, en mix av förutfattade meningar och förväntningar. När man ger sig in i något helt okänt är det kanske egentligen inte konstigt. Att vara ödmjuk inför att inte veta någonting är en av de första sakerna jag lärt mig på min resa.

Det är lätt att ha med sig en tro om att ”jag kan bättre” i bakhuvudet, trots förnekelse om att så är fallet. Men bara för att kvinnorna här saknar utbildning, så betyder det absolut inte att de är okunniga. De besitter otroligt mycket livskunskap och street smarts. Som jag saknar. Där lär jag mig av dem, dagligen. Och jag försöker lära dem av min västerländska utbildning och översätta den efter bästa förmåga till någonting som fungerar i det här samhället, med de utmaningar det innefattar. Så som att teknologi är kraftigt begränsad, elektricitet ibland saknas, cash fortfarande är king, internet inte är en självklarhet, kulturella tabun existerar etc. Att marknadstrenderna är helt andra här än hemma är inte förvånande, men också det en utmaning. 

Vissa av utmaningarna var jag förberedd på, så som teknologin och kraftiga språksvårigheter. Men andra utmaningar har varit mer oväntade. Så som att kvinnorna helt plötsligt inte dyker upp på centret när de har mens och då förflyttats till ett avskild plats i hemmet. Det har varit svårare att bemöta.

Men trots de utmaningar som finns så tar vi oss framåt och arbetar med ett flertal olika projekt på centret, där vi tar tillvara på den kunskap och talang kvinnorna besitter. Bland annat har vi startat upp matlagningskurser som kvinnorna ger till turister i sina hem och skapat en kokbok med deras favoritrecept, där all intjäning från försäljningen går direkt tillbaka till kvinnorna. 
Varje dag består också av lektioner i engelska, matte och IT-lektioner. Varje fredag är avsatt till att diskutera ämnen för stärka kvinnornas självbild och lyfta tabun, som exempelvis Chhaupadi, den tradition som innebär att kvinnor anses orena under menstruation och isoleras.

En plattform för Women’s Empowerment 
Den viktigaste uppgiften centret har, är att stärka och ge förutsättningar för dessa kvinnor till självständighet. Det gör vi genom utbildning, att utmana tabun och driva inkomstdrivande projekt där vi tar tillvara kvinnornas kunskap och skapar företagande. 

1. Bekämpa social poverty: Utbildning i engelska, matte och IT skapar grundförutsättningar att delta fullt i samhället.
2. Empowerment: Vi bemöter kulturella tabun och stärker kvinnornas självbild. 
3. Business: Vi skapar möjligheter till egen inkomst och självständighet.
Centret är en plattform och plats för Women’s Empowerment. 

Jag ser på vårt nätverk Ladies of FMCG lite på samma sätt. Vi stärker, inspirerar, stöttar och hjälper varandra i branschen. Vi är ett nätverk med massvis av women power - och jag är tacksam att vara en del av det, även här på andra sidan jorden!

Att lämna tryggheten för storheten
Att lämna Sverige och ett tryggt jobb för att resa till ett land på obestämd tid, där jag aldrig varit, för att göra något jag aldrig gjort, borde kanske ha känts läskigt. Men underligt nog har beslutet hela tiden känts mer självklart än skrämmande. 

Det har funnits tillfällen då jag inte vetat vad jag gett mig in på, tillfällen då jag ställts inför utmaningar jag inte väntat mig, tillfällen då jag (något skamsen) fått förutfattade meningar motbevisade. Det är inte alltid lätt, men när jag tänker tillbaka på varför jag åkte hit, så är det alltid 100% värt det. 

Mitt mål har varit att ge mig ut och göra något som både känns betydelsefullt för mig och som har en positiv påverkan på människor och världen runt mig. Här på centret räddar jag inte världen, långt därifrån. Men arbetet vi gör här hjälper påtagligt människorna på plats och vi tar oss tillsammans steg för steg framåt mot vårt mål. Det känns stort och är rent fantastiskt.

Gemenskapen och styrkan jag ser hos denna grupp kvinnor är magisk – det är riktig women power! Det är någonting jag kommer bära med mig, oavsett vad mitt nästa steg i världen blir. 

Varma hälsningar från Nepal,

Kristin Lagerström
Volontär, VSN Women’s Empowerment Center, Nepal

Läs hela inlägget »
Planering för 2019 i full gång! Planering för 2019 i full gång!

Nu har Ladies funnits i ett år. Ett år som har varit fyllt med spännande föreläsningar om digital försäljning, karriärlycka, kundlojalitet och mycket mer. Vi har haft mingelträffar i Stockholm och Malmö. Vi har startat ett mentorprogram med 22 fantastiska kvinnor. Och roligast av allt – vi är 1200 medlemmar!
Tillsammans har vi alla förutsättningar att skapa de karriärer vi önskar, vi kan påverka branschen som vi verkar i och bidra till att fler kvinnor finns i nyckelpositioner.

Vi träffade Anna Rosencranzt och pratade om Influencer Marketing.
Vi träffade Anna Rosencranzt och pratade om Influencer Marketing.

Igår kickade vi igång 2019 med spännande möten där vi pratade om events och föreläsningar. Vi har fått flera bra förslag och önskemål om ämnen från er medlemmar och det uppskattar vi jättemycket. Fortsätt gärna med det så ska vi se till att göra nätverket ännu bättre och än mer relevant för er - gör ett inlägg i Facebook gruppen eller maila oss.
Vi har även påbörjat planeringen för nästa mentorprogram.

Igår träffade vi en av våra mentorer, Eva Pettersson VD på Axfood Snabbgross, för att få feedback på Ladies mentorproram och prata om det kommande programmet som planeras starta i oktober 2019. Vill du vara med som mentor eller som adept så får du gärna gör en intresseanmälan här http://www.ladiesoffmcg.se/anmälan-39545372. 

Under januari kommer vi även lansera en helt ny sida på Ladiesoffmcg.se - Ladies Career. Med flera nya spännade möjligheter. Mer info inom kort :)
Vi hörs,
Veronica & Hanna

 

Läs hela inlägget »