2018 > 11

Hur känner du inför att hålla presentationer?
 
Under många år har jag känt en stor olust och ett obehag inför att hålla presentationer och föredrag. Det har påverkat mig i vardagen och på jobbet, har haft svårt att sova dagen innan, varit nervös under presentationen och aldrig varit riktigt nöjd med min prestation.
 
Det kom till en punkt i min karriär där det blev för jobbigt att alltid vara så nervös att jag bestämde mig för att ta upp det med min dåvarande chef.
 
Han tipsade mig om en utbildning i kommunikation som jag fick möjligheten att gå. Den pågick under ett år och innehöll flera block där vi fick verktyg för att lägga upp innehållet, formulera budskap, använda vårt kroppsspråk, scenteknik med mera. Vi övande varje gång vi sågs, superläskigt men otroligt lärorikt.
 
Det som jag fascinerades över var hur stor vikt som lades vid att träna rösten och vilken påverkanskraft rösten har, att den kan hjälpa oss att förmedlar det vi vill och kanske lite till…
 
Efter en massa träning känner jag mig alltid spänd inför presentationer men det handlar idag om att jag vill göra det så bra som möjligt, men med verktygen så har jag verkligen stärkt, blivit modigare och utvecklats. 
 
Vi vill att fler i nätverket ska få ta del av röstens kraft och möjliggörande och bjuder därför in till en workshop där du får lära dig om rösten och med hjälp av enkla, lekfulla övningar lära känna din egen röst lite bättre. Övningar som stärker hela dig - och förstärker det du vill förmedla. Du kommer att få med dig verktyg för en avspänd, säker och hälsosam röst.
 
Senast fick jag använda mina lärdomar på Ledarskapsdagarna i Båstad, superkul!
 
Hoppas vi ses 10 dec! 

För anmälan och mer information, bli medlem i Ladies of FMCG 

https://www.facebook.com/groups/553468471673247/ 
 
 
 
 

Läs hela inlägget »

Igår åt jag lunch med Julia Ljungberg och Brandon Sekitto. Två eldsjälar som vill bidra till en mer inkluderande värld.
 
Vi träffades för att prata om mångfald. Mångfald och marknadsföring.  Vi diskuterade Åhléns svarta lucia, H&Ms ”Coolest monkey in the djungel”, ledningsgrupper som på riktigt driver mångfaldsfrågan, vikten av rekrytering och hur jag som individ kan göra skillnad och mycket mer.
 
Lunchen gjorde mig inspirerad!
 
Hur ser vi till att människorna på marknadsavdelningarna speglar samhället bättre så att vi förstår våra olika konsumentgruppers erfarenheter och tolkningar av budskap?
Hur kan vi utmana varandra mer och att bli mer reflekterande?
Hur ser vi till att det inte är enskilda eldsjälar som driver mångfaldsfrågan, att det blir en självklarhet i allas dagliga jobb?
 
Som marknadsförare och uppdragsgivare till många reklamkampanjer så känner jag ett ansvar och en stark vilja att lära mig mer om mångfald och reklam - känner ni likadant?

Läs hela inlägget »

Den 5 november höll vi, Pernilla Brouzell och Nina Laudon, på MarketDirection ett frukostseminarium för Ladies of FMCG på detta tema. Fler var intresserade av ämnet, men hade inte möjlighet att komma, så Hanna och Veronica ville att vi skulle göra ett blogginlägg på temat. Så här kommer det.

Vad betyder termen NPS och var kommer den ifrån?  
NPS är en förkortning av Net Promoter Score – ett nyckeltal som bygger på omfattande forskning om vad som påverkar lojalitet. Nyckeltalet fås fram genom en fråga som ställs i en kundundersökning – Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera [Företaget] till en vän eller kollega? Det engelska ordet promoter betyder förespråkare och främjare. Det vill säga – en promoter är en ambassadör för något.

De som ligger bakom den mångåriga forskningen är Bain & Company med Fred Reicheld i spetsen tillsammans med Satmetrix. Målet med deras forskning var att ta fram ett lojalitets mått med starkast koppling för tillväxt, som tog hänsyn till all ekonomi förenad med kundlojalitet. De ville få fram ett nyckeltal och en metod som hade starkare koppling till kundlojalitet och dess ekonomiska effekter än de befintliga metoderna hade, och som också kunde driva förändring i organisationen på ett effektivt sätt.
 
Den vetenskapliga studien resulterade i att det var just denna specifika fråga som korrelerade absolut starkast till kundlojalitet och ett företags tillväxt. För de flesta branscher var mönstret uppenbart. Ett högre NPS-värde – kopplades inte bara till mer lojala kunder – utan också till en högre tillväxttakt. Genom att förbättra, utveckla och förändra verksamheten utifrån att skaffa fler och fler ambassadörer som rekommenderar företaget kom ökad tillväxt som följd.

Nu har NPS fått stor spridning över världen och används idag flitigt inom olika branscher, marknader och verksamheter som ett ledande nyckeltal för affärsutveckling och drivkraft för förändring för att stärka ett företags ekonomi. Och både inom B2C och B2B.
 
Den första fasen i metodiken är att börja mäta, kategorisera kunder och deras upplevelser samt analysera identifiera vad som driver lojaliteten. Den andra är att agera utifrån de kundinsikter man får av mätningarna och den tredje fasen är att engagera och involvera sina medarbetare och skapa en företagskultur som jobbar utifrån kund.
 
I mätningarna fångas kundernas upplevelser och erfarenheter med företaget upp. Den ena undersökningen som görs är en övergripande relationsmätning. Denna ger det faktiska NPS-nyckeltalet och visar vad som driver lojaliteten. Kundupplevelsemätningarna (transaktionsmätning) stämmer av olika händelser/kontakter som kunden har under sin kundresa med företaget och kompletterar relationsmätningen. Tillsammans ger mätningarna i regel en riktigt bra grund för analys- och utvecklingsarbetet.

Analysarbetet ger fördjupade kundinsikter i vad som behöver utvecklas och förbättras i upplevelsen samt en ökad förståelse och känsla för vilka kunderna är och vilka önskemål de har. Mätningarna hjälper till att gruppera kunderna så att det blir möjligt att göra riktade insatser och möta den enskilda kundens önskemål och behov.
 
Om ett företag stannar vid att ha fått insikter och ett nyckeltal kommer man inte långt i sin strävan att få fler lojala kunder, utan det är först när man agerar på insikterna och tar tillvara på kunskaperna som framgången kommer. Med hjälp av bland annat handlingsplaner, mål-, uppföljningsarbete-, root-cause-arbete samt close-the loop-samtal, går det att flytta kunder uppåt på lojalitetsskalan och få fler ambassadörer.
 
En ytterst viktig faktor i lojalitetsarbetet är att engagera och involvera sina medarbetare och skapa en företagskultur, där man får med alla medarbetare att alltid tänka och agera utifrån kund. Det ska sitta kundtänk i ryggraden. Genom att öka den interna kunskapen om kunden, och få alla medarbetare att tänka utifrån kund – stärks förutsättningarna för att nå målen med lojalitetsarbetet. För de företag som arbetat med denna lojalitetsmetod en tid har det blivit en dynamisk företagskultur.

Genom att agera utifrån vad som driver kundernas lojalitet kommer man successivt att lyckas med att tilltala kunden både rationellt och emotionellt. Det är kvittot på att man har byggt upp en riktigt stark relation till kunden. Detta är nämligen den största skillnaden mellan att ha nöjda kunder. En kund som är nöjd känner i regel antingen rationellt eller emotionellt för företaget. Hos en ambassadör har du fångat både känslorna.

Vi på MarketDirection har många års erfarenhet av att hjälpa företag som är intresserade av kunddriven affärsutveckling med önskemål om att förbättra kundupplevelsen och öka kundlojaliteten. Vi utvecklar och driver NPS-program, både utifrån medarbetar- och kundperspektiv. Vi är certifierade Net Promoter Experts av grundarna till metoden, Bain & Co samt Satmetrix. Vi är en heltäckande leverantör av NPS-program vilket innebär att vi erbjuder system, genomför undersökningar, analyser, utbildningar, workshops, nätverksträffar, tar fram programplaner, handlingsplaner, och tillhandahåller rådgivning på operativ och strategisk nivå samt involverar medarbetarna.
 

Har NPS-programmet förankring högst upp i organisationen är förutsättningarna att få snurr på lyckohjulet större. Det som är så roligt med att jobba med detta är att se att det ger effekt och att det är värdefullt, inte bara för kunden utan även för medarbetarna och verksamheterna.
 
Är du nyfiken på att få reda på mer om NPS-program är du välkommen att höra dig till oss.
 
Allt gott,
 
Pernilla Brouzell och Nina Laudon
MarketDirection
www.marketdirection.se
 

Läs hela inlägget »