event

Här hittar du alla kommande och tidigare genomförda Ladies of FMCG event.

Event är exklusiva för Ladies medlemmar och innehållet  är vald utifrån medlemmarnas önskemål.
Eventen inleds och/eller avslutas alltid med ett mingel med mat och dryck där våra medlemma får tillfälla att nätverka och
skapa ovärderliga kontakter för framtiden.

För mer info, anmälan till eventet och medlemskap - besök Ladies of FMCG på Facebook.
Vill du anordna ett event för Ladies medlemmar? Kontakta oss!

Livsmedelsbarometer 2020 - MALMÖ & STOCKHOLM

Ladies of FMCG och Novus bjuder in till en morgon om Novus Livsmedelsbarometer 2020

Datum
: 31 januari i Malmö. 7 februari i Stockholm
Tid: 08.00-09.30 (frukost med mingel 8:00-8:30)
Föredragshållare: Novus Group International

Novus Livsmedelsbarometer är mycket omfattande årlig kartläggning bland allmänheten där rapporten tar upp aktuella fenomen, trender och olika områden inom livsmedelssektorn. Årets rapport innehåller bl.a. frågor om kosthållning, matsvinn och hållbarhet, konsumtion av vegetariskt/veganskt, förpackningar, färdigmat och en lång rad andra områden.
Anna-Lena Wihlborg, senior konsult på Novus, presentera Novus och hur de arbetar inom FMCG-sektorn, men främst presentera hon spännande information från Novus Livsmedelsbarometer 2020.

Målet är att ge dig mycket matnyttigt som du har användning för i din yrkesroll. Du kommer få med dig:

·      Nya insikter om hur konsumenter tänker och resonerar runt livsmedel
·      Upplägg till ny kommunikation, men kanske även nya produkter
·      Information om Novus erbjudande till FMCG-sektorn
·      En morgon med insikter, diskussion och erfarenhetsutbyte

Eventeten är exklusiva för våra medlemmar.
Mer info om eventet och bokning gör i nätverket på Facebook. 

Förena innovation & hållbarhet på ett sätt som övertygar konsumenterna

4 december 2019

Förena innovation & hållbarhet på ett sätt som övertygar konsumenterna
Datum: 4 Dec
Tid: 08.00-09.30
Innehåll: Förena innovation & hållbarhet på ett sätt som övertygar konsumenterna
Föredragshållare: Kantar-SIFO
Plats: Vasagatan Stockholm

PILOT Ledarskapsutbildning ”Så blir du en tydlig, inspirerande och coachande ledare”

28-29 november 2019

PILOT Ledarskapsutbildning ”Så blir du en tydlig, inspirerande och coachande ledare”
Dagens chefer står inför nya och spännande utmaningar med en allt högre förändringstakt, spridda team, nya krav på kompetenser och arbetssätt. Vi har andra förväntningar på ledarskapet idag, vilket betyder att vi behöver träna de färdigheter som du som ledare behöver besitta för ett hållbart och framgångsrikt ledarskap. 

I din roll som chef behöver du motivera, inspirera, tydliggöra förväntningar, ge feedback och coacha. Vi utgår från en förklaringsmodell där vi lyfter fram tre ledarstilar som alla är viktiga att träna och kunna hantera: chefen, ledaren och coachen.

  • Chefen - Hur blir du tydlig med förväntan, styr mot uppsatta mål och styr i rätt riktning. 
  • Ledaren - Hur inspirerar du mot en vision och skapar motivation.
  • Coachen - Hur coachar du individuellt och i grupp. När passar ett coachande ledarskap, hur blir jag lyhörd, hur genomför jag oplanerad coaching.

Som grund kommer vi se till att du får arbeta med och reflektera kring dina styrkor och värderingar och sätta dem i relation till företagets värderingar samt förväntan på din roll.

Under två dagar jobbar vi tillsammans med modellen i form av teori, diskussion och praktiska övningar kring tex hur du håller svåra samtal och ger feedback.

gig-lunch

8 november 2019

Gig-lunch
En lunch för dig som:
Giggar inom FMCG,
Funderar på att börja gigga
För er som söker giggare

Vi ses över en lunch, utbyter erfarenheter och skapar möjligheter!
Plats och tid kommer inom kort.

Så får du ett Agilt arbetssätt att fungera i praktiken

7 november 2019

7 november bjuder BearingPoint och Ladies of FMCG in till en kväll om hur du får du ett Agilt arbetssätt att fundera i praktiken. 
Ett agilt arbetssätt ställer helt nya krav på hur en organisation byggs upp och på hur vi utför vårt arbete. Men vad betyder egentligen agilt och hur fungerar det i praktiken? Vad behöver du veta, tänka på och göra som del av en agil organisation, eller för att skapa ett mer agilt arbetssätt?
Helena Alderud, Carolina Fahnehjelm och Louise von Blixten kommer guida oss genom den Agila världen och ta praktiska exempel från FMCG. Vi kommer få ta del av deras kunskap, lite teori och en mängd praktiska erfarenheter, med målet att ge dig nya idéer och verktyg att använda i ditt dagliga arbete. 

Så speglar Axfood samhället vi alla är en del av

10 oktober 2019

10 oktober bjuder Axfood och Ladies of FMCG in till en kväll om mångfald utifrån olika synvinklar:
Monica Längbo, HR-direktör Axfood – berättar om Axfoods ambitiösa mål och arbete för inkludering
Eva Pettersson, VD Axfood Snabbgross – ger konkreta exempel från Axfood Snabbgross verksamhet
Simone Margulies, vice VD på Dagab Logistik och Inköp – berättar om mångfald utifrån ett sortimentperspektiv.
Vi inleder kvällen med ett härligt mingel där mat och dryck i Urban Delis inspirerande miljöer.

LADIES@WORK MALMÖ

5 september 2019

I samarbete med Academic Search bjuder vi in till Ladies@Work, en Back to work AW för att kickstarta hösten! 
Ladies of FMCG kommer presentera insikter och analyser av Ladies Career Index.
Hedvig Mossvall och Liza Axén, Learning&Talent Specialister på ISS, håller en inspirerande föreläsning om senaste forskningen kring vikten av trivsel på arbetsplatsen, hur skapas trivsel och engagemang samt vad det leder till! 
Kvällen bjuder på mingel, mat, dryck och föreläsning! 

LADIES@WORK stockholm

3 september 2019

I samarbete med Academic Search bjuder vi in till Ladies@Work, en Back to work AW för att kickstarta hösten! 
Ladies of FMCG kommer presentera insikter och analyser av Ladies Career Index.
Hedvig Mossvall och Liza Axén, Learning&Talent Specialister på ISS, håller en inspirerande föreläsning om senaste forskningen kring vikten av trivsel på arbetsplatsen, hur skapas trivsel och engagemang samt vad det leder till! 
Kvällen bjuder på mingel, mat, dryck och föreläsning! 

kurs i ”Insiktsdriven Innovation” - modul 3 av 3

23 MAJ 2019

Ladies of FMCG erbjuder alla medlemmar kursen ”Insiktsdriven Innovation” helt utan kostnad.Kursen är uppdelad i tre moduler som är fristående varandra. Det innebär att man kan göra en, två eller alla tre moduler. Gör man samtliga tre moduler blir man certifierad FMCG INNOVATÖR.
Cecilia Platzack och Jasmin Fransson , från Kantar Sifo, håller i utbildningen.

MODUL 3 av 3 - " Go to market och Konsten att uppfylla förväntningar "
I denna modul får du lära dig att välja rätt pris, design och förpackning för din innovation! 
 
Vi svarar på frågor som: 
Hur ska vi välja rätt pris, design och förpackning för vår nya produkt/tjänst?
Hur säkerställer vi att vår produkt uppfyller förväntningarna och levererar i linje med konceptet?
Hur optimerar vi framtida avkastning genom att balansera vinstmarginal med förväntad försäljningsvolym?
Hur omsätter vi teori till verklighet; partnerskap med kunderna för att säkerställa försäljning till konsumenterna.

Metoder: priselasticitet, produkttest in vivo/in vitro, conjoint/TURF, volymestimat etc

kurs i ”Insiktsdriven Innovation” - modul 2 av 3

9 MAJ 2019

Ladies of FMCG erbjuder alla medlemmar kursen ”Insiktsdriven Innovation” helt utan kostnad.Kursen är uppdelad i tre moduler som är fristående varandra. Det innebär att man kan göra en, två eller alla tre moduler. Gör man samtliga tre moduler blir man certifierad FMCG INNOVATÖR.
Cecilia Platzack och Jasmin Fransson , från Kantar Sifo, håller i utbildningen.

MODUL 2 av 3 . "Receptet på framgångsrik konceptutveckling - Lär dig bygga koncept som övertygar"
I denna kurs går vi igenom hur vi lyckas med konceptutveckling! 
Vi svarar på frågor som: 
    
    Hur vet vi att vi satsar på rätt saker?
    Hur ska vi presentera vår nya produkt/tjänst till vår målgrupp på ett sätt som övertygar?
    Hur bygger man ett insiktsdrivet koncept?
    Hur säkerställer vi trovärdigheten när det gäller att leverera i linje med varumärket och att vår lösning möter ett faktiskt behov, funktionellt och emotionellt
 Vi går igenom metoder som tex fokusgrupper, consumer ws/hackathon, koncepttest mfl. 

kurs i ”Insiktsdriven Innovation” - modul 1 av 3

25 MAJ 2019

Ladies of FMCG erbjuder alla medlemmar kursen ”Insiktsdriven Innovation” helt utan kostnad.Kursen är uppdelad i tre moduler som är fristående varandra. Det innebär att man kan göra en, två eller alla tre moduler. Gör man samtliga tre moduler blir man certifierad FMCG INNOVATÖR.
Cecilia Platzack och Jasmin Fransson , från Kantar Sifo, håller i utbildningen.

Modul 1 av 3: "Insikter som grund till lyckade innovationer"
I denna kurs går vi igenom hur du formulerar en insikt och möte konsumenternas behov bättre.

·       Vad är en insikt?
·       Hur vet man att man har formulerat en insikt?
·       Hur förvaltar man/utvecklar man en insikt?

Vi går igenom hur man sätter upp spelreglerna: definiera inom vilka ramar du ska gräva och vilken tidshorisont du ska finna lösningar för.

·       Vilka konsumentbehov skulle vi kunna uppfylla bättre?
·       Vilka white spots finns på marknaden idag?
·       Hur köper och konsumerar våra konsumenter kategorin idag och hur skulle den ideala situationen se ut för dem?
·       Vad kan vi göra för att hjälpa dem att nå målet?
Metoder: etnografi, trendspaning, brainstorming, gap-analys, Future Shapers etc

föreläsning om influencer marketing

7 MARS 2019

Beatly bjuder in alla er som har testat, vill börja samarbeta mer med Influencers eller har samarbetat med Influencers.

Under kvällen kommer vi gå igenom grunderna kring vad en Influencer är, olika case, vad man ska tänka på i valet av Influencers, generellt om sociala medier, hur mäter man effekten.

Ladies Julevent - Rösten hörs mer än orden!

10 DECEMBER 2019

Tillsammans med Lorensbergs, bjuder vi in till ett julevent - en kväll med många skratt och nya insikter samt ett härligt mingel med mat och dryck.
Rösten påverkar hur vi bemöts och vår förmåga att kommunicera. Ett av dina främsta redskap är rösten. Den förmedlar det du vill, och faktiskt lite till …
Din röst påverkar du hur deltagarna upplever din presentation, din åsikt och dina föreslag. Det påverkar hur du når fram och hur du får andra att blir trygga - kort sagt hur du når resultat.
Vi har bett Åse Thorsén, erfaren sångerska och organisationskonsult, att lära oss hur vi kan få vår röst att förmedla just det som vi vill.
På den här workshopen får du lära dig om rösten och med hjälp av enkla, lekfulla övningar lära känna din egen röst lite bättre. Övningar som stärker hela dig - och förstärker det du vill förmedla. Du kommer att få med dig verktyg för en avspänd, säker och hälsosam röst.

ÖKAD TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET GENOM HÖGRE KUNDLOJALITET

5 NOVEMBER 2018

Pernilla Brouzell har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av kundupplevelse, kundlojalitet och medarbetarengagemang i sina olika roller som konsult, marknadschef och företagsledare i både stora och mindre organisationer.

Under ett detta frukostseminarium kommer du få:
- Fördjupad kunskap – om metoden Net Promoter Score (NPS), som är långt mer än bara en fråga och nyckeltal.
- Insikter – om hur ett metodiskt och systematiskt arbete med NPS som verktyg ger ökade kundinsikter, mer engagerade medarbetare och ökad tillväxt.
- Tips – Vad man bör tänka på när man sätter upp ett NPS-program.
- Inspiration – Hur har andra företag arbetat med kundlojalitet och vad har de gjort för att involvera medarbetare och skapa bättre kundupplevelser. Ett case vi kommer få lyssna till visar på konkreta exempel på hur de fått upp energin och engagemanget i sin säljkår och hur de coachar sina kundservicemedarbetare utifrån kundupplevelsen.
- Erfarenhetsutbyte – Hur arbetar ni själva med att utveckla kundupplevelsen i syfte att få fler kunder som stannar längre, köper mer och sprider goda vitsord om er? Vi delar med oss av både best-practice, fallgropar och utmaningar vi står inför.

Coop - Så blev vi Årets mest hållbara varumärke!

4 SEPTEMBER 2018

Coop – bjuder in till klimatsmart matlagning och berättar om hur de blev Årets mest hållbara varumärke!

I Differs årliga undersökning om Sveriges grönaste varumärke är Coop den stora vinnaren. När respondenterna får sätta betyg på undersökningens 85 varumärken tar Coop den hedrande förstaplatsen. Coops varumärke Änglamark är det som flest uppger när de fritt får svara på vilket varumärke de anser vara Sveriges grönaste.

Nyfikna på hur de gör?

Varmt välkomna att lyssna på Anneli Bylund, Hållbarhetsstrateg på Coop, om hur de arbetar med hållbarhet i en klimatorolig omvärld.

EXTRA: LAGA KLIMATSMART MED COOP!
Dessutom bjuder Coop in 20 Ladies till att laga en klimatsmart måltid i deras provkök tillsammans med deras kockar.

SOMMARAVSLUTNING FYLLD MED INSIKTER, BUBBEL OCH SNITTAR

12 JUNI 2018

☀️VÄLKOMNA PÅ SOMMARAVSLUTNING FYLLD MED INSIKTER, BUBBEL OCH SNITTAR ⛱

För att fira vårt härliga nätverk bjuder vi, tillsammans med Nielsen, in till en stor sommaravslutning. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma. Bjud gärna in dina kvinnliga vänner och kollegor inom FMCG och gör det till en helkväll :)

Nielsen delar med sig av de viktigaste insikterna från deras ShopperTrends rappport; Hur beter sig konsumenter i butik idag? Vem är shoppern, var och hur handlar hen? Du får även en intro från Nielsens globala initiativ "Women in Nielsen"!

Innan och efter föreläsningen får vi tillfälle att umgås, äta och dricka gott samt önska varandra en härlig sommar då detta blir sista eventet innan sommaren.

Den digitala köpprocessen - så integrerar man marknad och sälj.

24 MAJ 2018

Att kunderna har ändrat sitt sätt att köpa är gamla nyheter. Men nu står marknads- och försäljningschefer inför praktiska och konkreta problem med att både nå ut till och vinna sina kunder. En nyckel ligger i effektiv samverkan och integration av marknadsfunktionen och försäljningsfunktionen, men många står frågande inför hur det ser ut. Vi visar hur en framgångsrik integration av marknad och försäljning ser ut och vi beskriver hur en integrerad marknads- och försäljningsprocess – “the digital revenue chain” – kan se ut.

Ph.D. Markus Ejenäs har en bakgrund som forskare på Handelshögskolan i Stockholm och chefsutvecklare på IFL. Han är VD för ProSales Institute, som sedan 2006 guidar ledare inom B2B på vägen mot framtidens marknad och försäljning. Med egna forskningsstudier, lärorika event och starka nätverk håller de marknads- och försäljningschefer uppdaterade och redo att fatta rätt tillväxtbeslut (www.prosales.com).
 

Ladies of FMCG - nätverksmingel Malmö

7 MAJ 2018

Vi kickar igång Ladies of FMCG i Malmö med ett härligt mingel. Vi ses på Boulebar Drottningtorget 7 maj från 17.30.
OSA senast 3 maj.

Boulebar bjuder på välkomstbubbel och Plat de Petit.

Att nätverka är en viktig del för att skapa framtida möjligheter, hålla sig uppdaterad om sin bransch osv är knappast något nytt. Däremot är det långt ifrån alla som känner sig bekväma med att nätverka, kanske tycker en del att det tom är lite tråkigt. Därför siktar vi på att skapa nätverksträffar som är lättsamma och glada, samtidigt som de är väldigt relevanta iom att att vi alla är verksamma inom FMCG.

VARMT VÄLKOMNA!

Framtidsspaning e-handel

17 APRIL 2018

I undersökningen ”Digital Leaders in Sweden 2018” konstateras att DVH behöver öka takten på digitaliseringen, trots att den har blivit något bättre.

Prisbelönta Carismar hjälper företag att bygga e-handel och optimera deras digitala affärer. De lägger stor vikt i att ligga i framkant och vara pionjärer inom e-handelsbranschen. Nu bjuder Carismar in Ladies of FMCG till en framtidsspaning om digitalisering samt e-handel.

PROGRAM
Bransch efter bransch genomgår en digitalisering, för vissa branscher har detta redan skett vilket helt kastat om branschens förutsättningar medan för andra branscher är digitaliseringen i sin linda. Vi kan undvika en rad problem och samtidigt dra lärdom genom att studera dessa. Hur brukar tongångar, diskussioner och argument låta innan en digitalisering? Vi har hört argumenten och sett resultaten.

Samtidigt sker utvecklingen exponentiellt, ändå tittar vi tillbaka 5 år för att planera 5 år framåt. Vad blir konsekvenserna av detta?
Ett seminarium om framtid, branschspaning och vad vi kan lära av branscher som redan gått genom en digital transformation.
 

INSPIRATIONSFRUKOST MED TEMA "KARRIÄRLYCKLIG"

15 MARS 2018

VÄLKOMMEN PÅ INSPIRATIONSFRUKOST MED TEMA "KARRIÄRLYCKLIG"!

Career Camp berättar om vikten av att arbeta efter sina drivkrafter och hemligheten bakom att bli karriärlycklig. Vad är drivkrafter och varför är de så viktiga att varamedvetna om för att bli framgångsrik på jobbet och i livet?

Ebba Prejer, VD på Retail Academics berättar hur hon följt sina drivkrafter och hur det har lett till en spännande karriärresa. Från koncernledningen på ICA, gjort en avstickare till Sydafrika, varit en del av Tescos resa i London, arbetat på egna gården…Och nu VD på Nordens ledande researchpartner inom FMCG och retail. Vi minglar, äter, lyssnar, reflekterar och blir inspirerade.
 

Vi kickar igång Ladies of FMCG med ett härligt mingel!

6 FEBRUARI 2018

Att nätverka är en viktig del för att skapa framtida möjligheter, hålla sig uppdaterad om sin bransch osv är knappast något nytt. Däremot är det långt ifrån alla som känner sig bekväma med att nätverka, kanske tycker en del att det tom är lite tråkigt. Därför siktar vi på att skapa nätverksträffar som är lättsamma och glada, samtidigt som de är väldigt relevanta iom att att vi alla är verksamma inom FMCG.

Vapiano bjuder Ladies of FMCG på Apertivio och erbjuder oss goda drycker till förmånliga priser i baren.

Välkomna!