LIVET SOM VOLONTÄR 

WOMEN'S EMPOWERMENT I NEPAL 
För 3 månader sedan lämnade jag mitt jobb i Stockholm, köpte en enkelbiljett till Nepal och reste iväg för att arbeta som volontär på ett Women’s Empowerment Center. 

Nepal är idag ett av världens fattigaste länder och kvinnor lever här i flera avseenden under förtryck.

Tittar man på global utveckling, ser man att kvinnors utbildningsnivå är starkt korrelerat med länders utvecklingsnivå. Ju större andel kvinnor som utbildas, arbetar och tar plats i näringslivet, desto starkare ekonomisk och samhällelig utveckling sker - det är forskare eniga om. I Nepal idag är det fortfarande inte en självklarhet att kvinnor utbildas, framförallt inte i lika stor utsträckning som män. Många kvinnor över 15 år i Nepal idag helt saknar eller har bristfällig utbildning och endast drygt 50% kan läsa och skriva.  

Utöver det finns det flera kulturella företeelser och tabun som gör att kvinnor har svårt att ta ställning i samhället. Normen är därför i stor utsträckning att kvinnor inte arbetar utan tar hand om hemmet, alternativt arbetar under dåliga förhållanden eller obetalt.

• 50% av kvinnor är analfabeter
• 65% arbetar, men hälften av dessa riskerar att inte få betalt för sitt arbete
• 25% har utstått misshandel i hemmet det senaste året

Det här siffrorna chockar mig och därför bestämde jag mig för att resa till Nepal för att arbeta med att hjälpa kvinnor som lever under dessa förhållanden att skapa sig bättre förutsättningar för arbete och självständighet. 

Jag sökte upp ett center vars mission är att arbeta med women’s empowerment genom utbildning. Centret heter VSN Women’s Empowerment Center och ligger i Pepsicola, en stadsdel i utkanten av Nepals huvudstad Kathmandu. De kvinnor som kommer till centret har självmant sökt sig dit och valt att utbilda sig, utanför det klassiska skolsystemet där de inte ingick. 

Livet som volontär
Min bild av vad jag skulle möta i Nepal var, som kanske anat, en mix av förutfattade meningar och förväntningar. När man ger sig in i något helt okänt är det kanske egentligen inte konstigt. Att vara ödmjuk inför att inte veta någonting är en av de första sakerna jag lärt mig på min resa.

Det är lätt att ha med sig en tro om att ”jag kan bättre” i bakhuvudet, trots förnekelse om att så är fallet. Men bara för att kvinnorna här saknar utbildning, så betyder det absolut inte att de är okunniga. De besitter otroligt mycket livskunskap och street smarts. Som jag saknar. Där lär jag mig av dem, dagligen. Och jag försöker lära dem av min västerländska utbildning och översätta den efter bästa förmåga till någonting som fungerar i det här samhället, med de utmaningar det innefattar. Så som att teknologi är kraftigt begränsad, elektricitet ibland saknas, cash fortfarande är king, internet inte är en självklarhet, kulturella tabun existerar etc. Att marknadstrenderna är helt andra här än hemma är inte förvånande, men också det en utmaning. 

Vissa av utmaningarna var jag förberedd på, så som teknologin och kraftiga språksvårigheter. Men andra utmaningar har varit mer oväntade. Så som att kvinnorna helt plötsligt inte dyker upp på centret när de har mens och då förflyttats till ett avskild plats i hemmet. Det har varit svårare att bemöta.

Men trots de utmaningar som finns så tar vi oss framåt och arbetar med ett flertal olika projekt på centret, där vi tar tillvara på den kunskap och talang kvinnorna besitter. Bland annat har vi startat upp matlagningskurser som kvinnorna ger till turister i sina hem och skapat en kokbok med deras favoritrecept, där all intjäning från försäljningen går direkt tillbaka till kvinnorna. 
Varje dag består också av lektioner i engelska, matte och IT-lektioner. Varje fredag är avsatt till att diskutera ämnen för stärka kvinnornas självbild och lyfta tabun, som exempelvis Chhaupadi, den tradition som innebär att kvinnor anses orena under menstruation och isoleras.

En plattform för Women’s Empowerment 
Den viktigaste uppgiften centret har, är att stärka och ge förutsättningar för dessa kvinnor till självständighet. Det gör vi genom utbildning, att utmana tabun och driva inkomstdrivande projekt där vi tar tillvara kvinnornas kunskap och skapar företagande. 

1. Bekämpa social poverty: Utbildning i engelska, matte och IT skapar grundförutsättningar att delta fullt i samhället.
2. Empowerment: Vi bemöter kulturella tabun och stärker kvinnornas självbild. 
3. Business: Vi skapar möjligheter till egen inkomst och självständighet.
Centret är en plattform och plats för Women’s Empowerment. 

Jag ser på vårt nätverk Ladies of FMCG lite på samma sätt. Vi stärker, inspirerar, stöttar och hjälper varandra i branschen. Vi är ett nätverk med massvis av women power - och jag är tacksam att vara en del av det, även här på andra sidan jorden!

Att lämna tryggheten för storheten
Att lämna Sverige och ett tryggt jobb för att resa till ett land på obestämd tid, där jag aldrig varit, för att göra något jag aldrig gjort, borde kanske ha känts läskigt. Men underligt nog har beslutet hela tiden känts mer självklart än skrämmande. 

Det har funnits tillfällen då jag inte vetat vad jag gett mig in på, tillfällen då jag ställts inför utmaningar jag inte väntat mig, tillfällen då jag (något skamsen) fått förutfattade meningar motbevisade. Det är inte alltid lätt, men när jag tänker tillbaka på varför jag åkte hit, så är det alltid 100% värt det. 

Mitt mål har varit att ge mig ut och göra något som både känns betydelsefullt för mig och som har en positiv påverkan på människor och världen runt mig. Här på centret räddar jag inte världen, långt därifrån. Men arbetet vi gör här hjälper påtagligt människorna på plats och vi tar oss tillsammans steg för steg framåt mot vårt mål. Det känns stort och är rent fantastiskt.

Gemenskapen och styrkan jag ser hos denna grupp kvinnor är magisk – det är riktig women power! Det är någonting jag kommer bära med mig, oavsett vad mitt nästa steg i världen blir. 

Varma hälsningar från Nepal,

Kristin Lagerström
Volontär, VSN Women’s Empowerment Center, Nepal

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-